ΕΧΤΡΑ 5 1η & 2η κλήρωση
σαν σήμερα...

    Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις νικήτριες στήλες του ΕΧΤΡΑ 5 παλαιοτέρων ετών, ίδιας όμως ημέρας και μήνα.

1η & 2η Κλήρωση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛ. ΑΘΡ. N1 N2 N3 N4 N5
28-06-200321688911171932
28-06-20045829738183335
28-06-20059471111617192930
28-06-2006131276512131432
28-06-200716771201523242533
28-06-20082043107316203335
28-06-2009240861411131518
28-06-201027731241322262934
28-06-201131528235132635
28-06-201131537624122434
1η Κλήρωση28-06-20123884102513242931
2η Κλήρωση28-06-201238858078172226
1η Κλήρωση28-06-201346141071021222529
2η Κλήρωση28-06-20134615106417232834
1η Κλήρωση28-06-201453441131420232531
2η Κλήρωση28-06-20145345961415161932
1η Κλήρωση28-06-201560741061415242528
2η Κλήρωση28-06-201560751101015213034
1η Κλήρωση28-06-20166806681011121520
2η Κλήρωση28-06-20166807105719242530
 
Aθροισμα Στήλης    
Αριθμοί και θέσεις
     Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
     Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :