ΕΧΤΡΑ 5 1η & 2η κλήρωση
σαν σήμερα...

    Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις νικήτριες στήλες του ΕΧΤΡΑ 5 παλαιοτέρων ετών, ίδιας όμως ημέρας και μήνα.

1η & 2η Κλήρωση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛ. ΑΘΡ. N1 N2 N3 N4 N5
19-04-20031468034192133
19-04-20045121362124253135
19-04-200587792810202232
19-04-20061242534671422
19-04-20071607121722263135
19-04-2008197391812142631
19-04-2009233889811172033
19-04-201027031321624263135
19-04-201130681362125272835
1η Κλήρωση19-04-20123744575681523
2η Κλήρωση19-04-2012374510228263135
1η Κλήρωση19-04-201344746726122126
2η Κλήρωση19-04-2013447594310183033
1η Κλήρωση19-04-201452048638112935
2η Κλήρωση19-04-201452051111718212629
1η Κλήρωση19-04-201559341191618262930
2η Κλήρωση19-04-2015593599914222430
1η Κλήρωση19-04-201666668556162533
2η Κλήρωση19-04-201666679579152935
1η Κλήρωση19-04-2017739687212132535
2η Κλήρωση19-04-201773978729182632
1η Κλήρωση19-04-201881261251415273435
2η Κλήρωση19-04-201881277549112229
 
Aθροισμα Στήλης    
Αριθμοί και θέσεις
     Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
     Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :