ΕΧΤΡΑ 5 1η & 2η κλήρωση
σαν σήμερα...

    Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τις νικήτριες στήλες του ΕΧΤΡΑ 5 παλαιοτέρων ετών, ίδιας όμως ημέρας και μήνα.

1η & 2η Κλήρωση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛ. ΑΘΡ. N1 N2 N3 N4 N5
20-01-2003578167122333
20-01-20044221151013283034
20-01-2005788117821262834
20-01-2006115310289242932
20-01-2007151896912132933
20-01-2008188373510131827
20-01-20092249735692132
20-01-20102614101118232435
20-01-201129796728111927
1η Κλήρωση20-01-201235648379112234
2η Κλήρωση20-01-201235651111617202335
1η Κλήρωση20-01-20134296511491225
2η Κλήρωση20-01-20134297564581227
1η Κλήρωση20-01-201450265419101321
2η Κλήρωση20-01-20145027114413283435
1η Κλήρωση20-01-201557566018121722
2η Κλήρωση20-01-201557571171015293033
1η Κλήρωση20-01-201664861221824252728
2η Κλήρωση20-01-201664879178212332
1η Κλήρωση20-01-2017721888910182031
2η Κλήρωση20-01-20177219512571819
1η Κλήρωση20-01-20187948106318252832
2η Κλήρωση20-01-20187949112311313334
1η Κλήρωση20-01-201986786579121324
2η Κλήρωση20-01-201986797856142132
 
Aθροισμα Στήλης    
Αριθμοί και θέσεις
     Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
     Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :