Αναλύσεις - Αριθμοί και θέσεις

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Αναλύσεις - Αριθμοί και θέσεις του EXTRA 5 .
Παρουσιάζουμε την συνολική εμφάνιση – καθυστέρηση, ενός αριθμού για κάθε θέση, από το σύνολο των κληρώσεων μέχρι σήμερα και σας δείχνουμε, την πραγματική στατιστική ανάλυση των αριθμών.
Θα πρέπει όμως να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.
Η κάθε απλή στήλη του EXTRA 5 αποτελείται από 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 35.
Το δελτίο που μας παίρνει η τερματική μηχανή των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. που επιλέξατε βλέπουμε όλοι μας ότι τους αριθμούς τους ταξινομεί από τον μικρότερο αριθμό που έχουμε επιλέξει στον μεγαλύτερο, έτσι προκύπτουν και οι τελικές στήλες του EXTRA 5 .
Καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι οι αριθμοί δημιουργούν τις Θέσεις και οι Θέσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους αριθμούς π.χ. τον αριθμό 3 μπορούμε να τον επιλέξουμε είτε στην 1 Θέση είτε στην 2 Θέση είτε στην 3 Θέση ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 4 ΘΕΣΗ κ.λ.π.
Άλλες εμφανίσεις και καθυστερήσεις έχει για την 1 θέση, άλλες για την 2 Θέση, άλλες για την 3 θέση.
Από το παρακάτω γράφημα μπορείτε να βλέπεται μόνο το εύρος (περιοχή) των αριθμών που έχουν εμφανιστεί για κάθε μια θέση ξεχωριστά σε ετήσια βάση δεδομένων.

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε μπάρα, (ανοίγει νέο παράθυρο) για να δείτε αναλυτικά σε ποιες κληρώσεις του EXTRA 5 έχει έρθει ο αριθμός που επιλέξατε, τις ημερομηνίες των κληρώσεων, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους αριθμούς για το τρέχον έτος.


1 ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
90
69
64
50
43
43
37
30
35
26
21
17
13
14
8
8
5
7
2
2
0 2
1
1
1
1
00000
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 
1088 972 919 735 661 544 499 426 376 316 239 191 165 154 122 86 76 58 33 31 24 16 11 11 3 7 4 0 0 0 0
Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών
0 13 12 2 16 18 6 26 1 20 42 61 49 100 3 51 130 33 359 281 753 7 28 173 503 449 2119 7769 7769 7769 7769

2 ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
9
17
28
23
32
47
41
35
33
40
25
27
36
33
33
18
19
16
16
15
9
7
11
6
5
3
4
2
000
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
128 248 337 380 445 486 474 472 467 486 460 463 423 380 367 297 285 229 191 188 139 116 91 64 61 32 28 15 9 4 2
Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών
115 45 12 13 17 15 8 2 6 4 27 14 10 0 46 3 66 38 20 43 55 7 71 28 161 128 221 246 1115 4326 3056

3 ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
0 1
6
3
12
12
19
21
30
25
16
35
35
32
28
43
32
29
34
28
26
15
26
20
24
12
7
11
7
1
0
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
 
12 29 63 90 156 182 198 278 319 329 340 378 444 417 417 453 437 393 382 387 357 359 317 274 253 176 124 84 69 38 12
Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών
1145 177 152 146 17 15 8 31 19 25 27 4 14 47 5 24 0 36 12 23 11 22 7 26 37 9 51 16 68 340 846

4 ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
0000 1
2
6
4
8
6
13
12
10
25
22
25
21
35
34
33
29
27
47
30
37
35
30
38
34
19
7
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
 
2 3 7 11 20 32 53 71 92 105 142 179 175 260 288 306 346 374 425 436 447 480 503 485 479 474 446 422 340 243 121
Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών
7254 1145 1201 840 375 15 17 451 19 41 63 27 35 30 6 14 18 2 0 1 56 3 7 5 31 9 22 10 11 16 103

5 ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
0000000 1
0 1
1
2
4
5
10
7
7
10
13
15
18
15
21
37
43
46
52
57
67
82
76
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
0 0 0 2 3 4 5 9 12 17 29 33 37 63 63 82 120 150 179 223 233 259 336 407 490 545 649 802 894 993 1128
Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών
7769 7769 7769 7254 4345 1201 887 15 1364 488 63 67 181 107 30 54 18 77 140 19 21 69 2 3 1 8 0 20 13 10 9