Τελευταίες Κληρώσεις ΛΟΤΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Στον διπλανο του πίνακα τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Τους κληρωθέντες αριθμούς σε μια διαφορετική απεικόνιση.
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 +1
17-07-2019 2951 161 8 19 26 31 32 45 40
20-07-2019 2952 159 3 5 31 34 37 49 41
24-07-2019 2953 243 32 37 40 41 44 49 48
27-07-2019 2954 144 1 21 22 23 33 44 26
31-07-2019 2955 100 1 8 15 16 23 37 38
03-08-2019 2956 141 5 6 26 27 29 48 4
07-08-2019 2957 118 2 5 11 21 38 41 32
10-08-2019 2958 190 15 17 20 43 47 48 4
14-08-2019 2959 144 7 16 26 30 31 34 12
17-08-2019 2960 235 25 27 44 45 46 48 42
Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

1

1

1

0

0

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6η

Ημερ/νία Κλήρωση Αθρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49+1
17-07-20192951161       8          19      26    3132            45    40
20-07-20192952159  3 5                         31  34  37           4941
24-07-20192953243                               32    37  4041  44    4948
27-07-201929541441                   212223         33          44     26
31-07-201929551001      8      1516      23             37            38
03-08-20192956141    56                   2627 29                  48 4
07-08-20192957118 2  5     11         21                38  41        32
10-08-20192958190              15 17  20                      43   4748 4
14-08-20192959144      7        16         26   3031  34               12
17-08-20192960235                        25 27                444546 48 42

Επεξήγηση χρωμάτων
1oς αριθμός 2oς αριθμός 3oς αριθμός 4oς αριθμός 5oς αριθμός 6oς αριθμός

Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
372 351 353 384 350 394 407 362 362 342 335 359 372 373 387 362 341 379 369 347 370 346 355 359 347 377 361 374 383 357 352 328 381 339 365 337 396 363 380 372 381 349 359 375 344 324 350 355 380
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
5 3 8 25 3 4 1 5 10 24 3 23 25 19 2 1 2 16 9 2 3 6 5 16 0 1 0 12 4 1 1 7 6 1 10 23 5 3 14 7 3 24 2 0 0 0 2 0 7
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών