Τελευταίες Κληρώσεις ΛΟΤΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Στον διπλανο του πίνακα τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Τους κληρωθέντες αριθμούς σε μια διαφορετική απεικόνιση.
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 +1
04-03-2020 3017 159 5 6 26 31 43 48 21
07-03-2020 3018 179 13 26 27 34 36 43 41
11-03-2020 3019 218 5 36 41 44 45 47 22
14-03-2020 3020 73 1 2 3 16 17 34 48
13-05-2020 3021 95 5 13 16 19 20 22 32
16-05-2020 3022 81 1 4 10 11 16 39 34
20-05-2020 3023 165 10 14 26 32 40 43 28
23-05-2020 3024 224 28 34 36 41 42 43 35
27-05-2020 3025 168 7 12 20 37 44 48 40
30-05-2020 3026 162 15 19 24 32 34 38 0
Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

0

1

1

0

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6η

Ημερ/νία Κλήρωση Αθρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49+1
04-03-20203017159    56                   26    31           43    48 21
07-03-20203018179            13            2627      34 36      43      41
11-03-20203019218    5                              36    41  4445 47  22
14-03-2020302073123            1617                34               48
13-05-2020302195    5       13  16  1920 22                           32
16-05-20203022811  4     1011    16                      39          34
20-05-20203023165         10   14           26     32       40  43      28
23-05-20203024224                           28     34 36    414243      35
27-05-20203025168      7    12       20                37      44   48 40
30-05-20203026162              15   19    24       32 34   38           0

Επεξήγηση χρωμάτων
1oς αριθμός 2oς αριθμός 3oς αριθμός 4oς αριθμός 5oς αριθμός 6oς αριθμός

Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
384 358 360 388 359 401 415 367 368 350 346 362 384 387 393 370 352 383 377 355 377 351 362 365 357 387 370 380 390 359 366 338 382 350 377 347 404 374 385 380 387 356 367 388 357 331 354 368 388
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
4 6 6 4 5 9 1 19 19 3 4 1 5 3 0 4 6 11 0 1 26 5 15 0 10 3 8 2 14 12 9 0 51 0 10 2 1 0 4 3 2 2 2 1 7 10 7 1 24
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών