Τελευταίες Κληρώσεις ΛΟΤΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Στον διπλανο του πίνακα τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Τους κληρωθέντες αριθμούς σε μια διαφορετική απεικόνιση.
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 +1
17-12-2016 2682 164 4 13 24 30 45 48 33
21-12-2016 2683 178 6 10 37 39 40 46 25
24-12-2016 2684 159 6 19 22 29 41 42 32
28-12-2016 2685 170 9 10 23 38 43 47 29
31-12-2016 2686 155 4 12 14 38 39 48 21
04-01-2017 2687 115 6 10 11 18 23 47 27
07-01-2017 2688 140 7 13 15 23 34 48 40
11-01-2017 2689 125 9 15 19 21 28 33 3
14-01-2017 2690 113 9 10 14 18 21 41 5
18-01-2017 2691 141 9 16 19 20 37 40 24
Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

2

2

2

0

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6η

Ημερ/νία Κλήρωση Αθρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49+1
17-12-20162682164   4        13          24     30              45  48 33
21-12-20162683178     6   10                          37 3940     46   25
24-12-20162684159     6            19  22      29           4142       32
28-12-20162685170        910            23              38    43   47  29
31-12-20162686155   4       12 14                       3839        48 21
04-01-20172687115     6   1011      18    23                       47  27
07-01-20172688140      7     13 15       23          34             48 40
11-01-20172689125        9     15   19 21      28    33                3
14-01-20172690113        910   14   18  21                   41        5
18-01-20172691141        9      16  1920                37  40         24

Επεξήγηση χρωμάτων
1oς αριθμός 2oς αριθμός 3oς αριθμός 4oς αριθμός 5oς αριθμός 6oς αριθμός

Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
333 321 315 349 316 358 373 331 329 310 309 323 344 348 358 336 312 340 340 318 333 311 315 336 318 344 334 339 355 316 311 305 337 300 337 306 366 327 351 342 344 317 326 340 304 298 313 322 336
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
19 26 12 5 31 4 3 12 0 1 4 5 3 1 2 0 24 1 0 0 1 7 3 9 10 16 18 2 7 9 11 11 2 3 17 13 0 5 5 0 1 7 6 20 9 8 4 3 14
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών