Τελευταίες Κληρώσεις ΛΟΤΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Στον διπλανο του πίνακα τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Τους κληρωθέντες αριθμούς σε μια διαφορετική απεικόνιση.
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 +1
15-11-2017 2777 114 3 5 9 23 33 41 24
18-11-2017 2778 138 12 14 18 21 29 44 9
22-11-2017 2779 171 8 15 23 37 39 49 9
25-11-2017 2780 187 2 7 39 44 46 49 43
29-11-2017 2781 190 17 24 29 37 41 42 6
02-12-2017 2782 130 13 16 20 23 25 33 34
06-12-2017 2783 182 7 16 22 44 45 48 35
09-12-2017 2784 217 4 31 39 46 48 49 8
13-12-2017 2785 132 2 9 21 25 29 46 4
16-12-2017 2786 135 7 11 12 25 32 48 49
Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

1

1

4

1

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6η

Ημερ/νία Κλήρωση Αθρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49+1
15-11-20172777114  3 5   9             23         33       41        24
18-11-20172778138           12 14   18  21       29              44     9
22-11-20172779171       8      15       23             37 39         499
25-11-20172780187 2    7                               39    44 46  4943
29-11-20172781190                17      24    29       37   4142       6
02-12-20172782130            13  16   20  23 25       33                34
06-12-20172783182      7        16     22                     4445  48 35
09-12-20172784217   4                          31       39      46 48498
13-12-20172785132 2      9           21   25   29                46   4
16-12-20172786135      7   1112            25      32               48 49

Επεξήγηση χρωμάτων
1oς αριθμός 2oς αριθμός 3oς αριθμός 4oς αριθμός 5oς αριθμός 6oς αριθμός

Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
347 332 328 363 328 370 387 344 339 318 317 340 356 355 371 349 320 356 351 328 348 324 329 345 330 353 342 351 367 329 323 311 352 312 343 311 377 339 361 351 361 325 342 353 317 309 326 336 350
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
11 1 9 2 9 12 0 7 1 10 0 0 4 8 7 3 5 8 12 4 1 3 4 5 0 12 30 18 1 18 2 0 4 13 20 17 5 11 2 21 5 5 14 3 3 1 11 0 2
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών