Τελευταίες Κληρώσεις ΛΟΤΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Στον διπλανο του πίνακα τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Τους κληρωθέντες αριθμούς σε μια διαφορετική απεικόνιση.
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 +1
19-12-2018 2891 107 1 6 7 16 38 39 25
22-12-2018 2892 227 26 33 39 40 43 46 9
26-12-2018 2893 111 4 11 17 20 23 36 10
29-12-2018 2894 92 4 6 14 17 23 28 20
02-01-2019 2895 167 13 23 26 27 34 44 38
05-01-2019 2896 104 1 3 9 26 30 35 29
09-01-2019 2897 131 3 9 10 23 40 46 24
12-01-2019 2898 157 2 11 24 37 40 43 1
16-01-2019 2899 194 20 24 28 36 42 44 13
19-01-2019 2900 99 4 8 10 14 30 33 12
Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

2

1

0

3

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6η

Ημερ/νία Κλήρωση Αθρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49+1
19-12-201828911071    67        16                     3839          25
22-12-20182892227                         26      33     3940  43  46   9
26-12-20182893111   4      11     17  20  23            36             10
29-12-2018289492   4 6       14  17     23    28                     20
02-01-20192895167            13         23  2627      34         44     38
05-01-201928961041 3     9                26   30    35              29
09-01-20192897131  3     910            23                40     46   24
12-01-20192898157 2        11            24            37  40  43      1
16-01-20192899194                   20   24   28       36     42 44     13
19-01-2019290099   4   8 10   14               30  33                12

Επεξήγηση χρωμάτων
1oς αριθμός 2oς αριθμός 3oς αριθμός 4oς αριθμός 5oς αριθμός 6oς αριθμός

Συνολική Εμφάνιση Αριθμών
361 344 346 378 340 387 400 358 353 333 329 355 368 370 382 356 336 375 363 342 361 341 345 356 338 365 352 365 378 346 342 322 374 332 358 333 387 352 375 368 371 338 353 363 335 318 340 347 369
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
4 2 3 0 33 6 9 0 3 0 2 18 5 0 10 9 6 15 21 1 13 17 3 1 21 4 5 1 15 0 10 16 0 5 4 1 2 9 8 2 31 1 2 1 13 3 11 12 10
Συνολική Καθυστέρηση Αριθμών