Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
03-01-20182791113151424313832
06-01-2018279212817930364537
03-02-2018280012113626384723
07-02-20182801190184144474946
31-03-201828161691212334434737
19-05-201828301451122128384543
26-05-201828325812510121823
19-09-2018286514812213739484
13-10-2018287211012111834443
17-10-20182873146162530404432
20-10-201828749812121420498
31-10-201828771831313334354926

Σύνολο κληρώσεων : 359
Καθυστέρηση : 4
Μέσος όρος εμφάνισης : 8.03
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 58
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 205
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 28

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :