Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
17-02-20182804149342532364937
10-03-20182810155362435434431
04-04-201828171683132040454733
16-06-20182838162392735404820
08-08-2018285310534726293646
18-08-20182856156363133394415
05-09-20182861133361822384627
29-09-201828681253151823323417
10-11-2018288090391113153934
17-11-2018288285341012203638

Σύνολο κληρώσεων : 274
Καθυστέρηση : 0
Μέσος όρος εμφάνισης : 10.52
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 49
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 223
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 58

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :