Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
10-01-2018279397451222233120
17-01-201827951304112026333634
20-01-201827966046713141633
24-01-201827971614142732354937
24-02-201828061384192226274043
07-04-201828181424162122314817
28-04-201828241144671930489
01-08-201828511124121314333634

Σύνολο κληρώσεων : 283
Καθυστέρηση : 31
Μέσος όρος εμφάνισης : 10.18
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 67
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 217
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 45

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :