Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
27-01-20182798134581020424947
25-04-201828231295141821343745
12-05-201828281655193031334726
28-07-201828501525192330363924
16-08-201828551115101418303425
15-09-201828641585113132394043
26-09-2018286714956293034453

Σύνολο κληρώσεων : 211
Καθυστέρηση : 15
Μέσος όρος εμφάνισης : 13.66
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 69
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 220
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 70

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :