Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
17-03-20182812181719253945462
02-06-201828341527122122434735
27-06-20182841172719283536479
21-07-201828481297111218394228
25-07-201828491457121829364334
29-08-201828591677172728414724
22-09-201828661367101422374621

Σύνολο κληρώσεων : 192
Καθυστέρηση : 16
Μέσος όρος εμφάνισης : 15.01
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 100
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 225
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 87

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :