Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
13-01-201827941739253133363941
14-02-201828032189343840484939
23-05-201828311799123038424836
13-06-201828371639151930414924
18-07-201828471429131517434531
14-11-201828811879233036424728

Σύνολο κληρώσεων : 123
Καθυστέρηση : 1
Μέσος όρος εμφάνισης : 23.43
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 124
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 218
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 97

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :