Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
02-08-201827471492111427474839
17-01-201827951304112026333634
14-07-201828461446112729314023
21-07-201828481297111218394228
15-09-201828641585113132394043
03-11-2018287814310111822334921

Σύνολο κληρώσεων : 136
Καθυστέρηση : 4
Μέσος όρος εμφάνισης : 21.19
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 112
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 183
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 86

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :