Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
10-02-201828021698122233464845
19-05-201828301451122128384543
23-05-201828311799123038424836
02-06-201828341527122122434735
25-07-201828491457121829364334
01-08-201828511124121314333634
13-09-201828631306121725284237

Σύνολο κληρώσεων : 147
Καθυστέρηση : 19
Μέσος όρος εμφάνισης : 19.61
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 88
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 189
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 91

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :