Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
03-03-2018280817513172439404222
05-05-201828261628172733364110
23-08-2018284019211173738444543
11-08-2018285415514172031353830
22-08-201828571911617244144494
29-08-201828591677172728414724

Σύνολο κληρώσεων : 119
Καθυστέρηση : 23
Μέσος όρος εμφάνισης : 24.22
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 114
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 202
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 109

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :