Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
24-02-201828061384192226274043
17-03-20182812181719253945462
12-05-201828281655193031334726
30-05-20182833149219222838404
27-06-20182841172719283536479
28-07-201828501525192330363924
07-11-2018287914613192025343521

Σύνολο κληρώσεων : 103
Καθυστέρηση : 3
Μέσος όρος εμφάνισης : 27.98
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 113
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 206
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 123

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :