Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
20-01-201827966046713141633
10-03-20182810155362435434431
14-04-201828209826718263917
28-04-201828241144671930489
18-08-20182856156363133394415
05-09-20182861133361822384627
08-09-2018286215926243345499
26-09-2018286714956293034453
17-10-20182873146162530404432

Σύνολο κληρώσεων : 136
Καθυστέρηση : 9
Μέσος όρος εμφάνισης : 21.19
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 167
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 174
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 45

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :