Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
28-03-201828151511820212831335
07-04-201828181424162122314817
18-04-2018282116515162126424531
19-05-201828301451122128384543
02-06-201828341527122122434735
25-08-201828581421318212730339
19-09-2018286514812213739484

Σύνολο κληρώσεων : 122
Καθυστέρηση : 17
Μέσος όρος εμφάνισης : 23.62
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 116
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 183
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 113

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :