Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
01-03-2018280718213232432414922
03-03-2018280817513172439404222
10-03-20182810155362435434431
24-03-201828141681123243436408
07-07-2018284419018222438434525
22-08-201828571911617244144494
08-09-2018286215926243345499

Σύνολο κληρώσεων : 123
Καθυστέρηση : 20
Μέσος όρος εμφάνισης : 23.43
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 84
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 194
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 122

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :