Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
24-01-201827971614142732354937
05-05-201828261628172733364110
16-06-20182838162392735404820
04-07-201828431571718272832355
14-07-201828461446112729314023
29-08-201828591677172728414724

Σύνολο κληρώσεων : 107
Καθυστέρηση : 22
Μέσος όρος εμφάνισης : 26.93
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 143
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 200
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 136

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :