Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
10-01-2018279397451222233120
07-04-201828181424162122314817
02-06-201828341527122122434735
05-09-20182861133361822384627
22-09-201828661367101422374621
03-11-2018287814310111822334921

Σύνολο κληρώσεων : 84
Καθυστέρηση : 4
Μέσος όρος εμφάνισης : 34.31
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 119
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 160
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 97

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :