Ημερ/νία Κλήρωση Αθροισμα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος + 1
12-05-201828281655193031334726
06-06-2018283517615212631354823
09-06-201828361526142231364321
11-08-2018285415514172031353830
03-10-2018286918118283031334149

Σύνολο κληρώσεων : 122
Καθυστέρηση : 13
Μέσος όρος εμφάνισης : 23.62
Μικρότερη Καθυστέρηση : 1
Μεγαλύτερη Καθυστέρηση : 106
Μεγαλύτερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 197
Μικρότερο άθροισμα που εμφανίστηκε : 120

Πιθανές Ν. Στήλες
Από τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε:
 • Eνα άθροισμα ή κανένα άθροισμα(π.χ. 80)
 • Εξη αριθμούς, ένα για κάθε θέση ή απο κανένα έως ένα για κάθε θέση.
 • Το σύνολο των προηγούμενων Ν. Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ίδια νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα θα έχουν τρεις ίδιους αριθμού).
 • Το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθούν.
 •    Οι στήλες που θα παραχθούν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί μέχρι σήμερα.

  Aθροισμα Στήλης    
  Αριθμοί και θέσεις
       Επιλέξτε Τριάδες Ν Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
       Επιλέξτε το σύνολο στηλών που θέλετε να παραχθούν :