Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις Κινο με ταξινομημένο τον πρώτο αριθμό.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται όλες τις κληρώσεις της ημέρας με την ημερομηνία, αύξων αριθμό κλήρωσης και τους κληρωθέντες αριθμούς ταξινομημένους σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό και όχι τον αριθμό κλήρωσης.


Πατώντας πάνω στον αύξων αριθμό μπορείτε να πάρετε επιπλέων πληροφορίες αλλά και πρόταση πιθανών στηλών.

Τελευταία καταχωρημένη κλήρωση για την 04-06-2020 814905
A/AΗμερομηνίαΚλήρωση1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o
-03-06-20208149051113171821232425283033374450556166717678

Kληρώσεις Κίνο για την 04-06-2020
A/AΗμερομηνίαΚλήρωση1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o