Στατιστικά ΚΙΝΟ
(έλεγχος αριθμών)
Μικρότερη απόκλιση :   300000
Μέγιστη απόκλιση :   0