Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 814.79Το ξεπέρασε κατά :111.21113.6553926
  1 382.16ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :237.1637.94113145
  2 154.23ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :111.2327.8828043
  3 96.61ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :26.6172.4644770
  4 67.90ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :23.9064.8063644
  5 50.27ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :42.2715.918598
  6 35.40ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :30.4014.1312205
  7 27.72ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :31.72-14.431558-4
  8 22.16ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.1627.0819496
  9 17.99ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :23.99-33.352400-6
  10 16.08Το ξεπέρασε κατά :12.92180.31268529
  11 14.73ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :10.7327.1629324
  12 13.84ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :23.84-72.273121-10
  13 13.20Το ξεπέρασε κατά :12.80196.94327126
  14 13.36ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.36-22.463233-3
  15 13.72ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :6.7251.0331487
  16 14.27ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :23.27-63.073026-9
  17 15.43Το ξεπέρασε κατά :23.57252.78279939
  18 18.49ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :26.49-43.262335-8
  19 22.07ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :13.0740.7919579
  20 27.79ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :34.79-25.191554-7
  21 37.68ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :4.6887.57114633
  22 46.24Το ξεπέρασε κατά :19.76142.7593466
  23 65.43Το ξεπέρασε κατά :106.57262.88660172
  24 94.70ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :96.70-2.11456-2
  25 175.54ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :96.5445.0024679
  26 342.73Το ξεπέρασε κατά :957.27379.311261300
  27 1,079.60ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :637.6040.9440442