Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 780.44ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :545.4430.1145235
  1 381.74ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :181.7452.3992200
  2 147.56ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :127.5613.5523820
  3 95.43ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :41.4356.5836854
  4 68.33ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :52.3323.4251416
  5 50.82Το ξεπέρασε κατά :23.18145.6069174
  6 35.47Το ξεπέρασε κατά :7.53121.2199043
  7 27.85ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :21.8521.5412616
  8 22.13ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :11.1349.71158711
  9 17.97ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.975.5619541
  10 16.05ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :20.05-24.922188-4
  11 14.69Το ξεπέρασε κατά :10.31170.13239025
  12 13.79ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :14.79-7.252546-1
  13 13.01ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :18.01-38.432699-5
  14 13.37Το ξεπέρασε κατά :17.63231.79262631
  15 13.66ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :10.6621.9625713
  16 14.45Το ξεπέρασε κατά :11.55179.90243026
  17 15.55ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :21.55-38.582258-6
  18 18.49ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :6.4964.89189912
  19 21.77ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :24.77-13.781613-3
  20 28.41ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :9.4166.87123619
  21 37.24ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :37.240.009430
  22 47.27ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :3.2793.0974344
  23 66.64ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :4.6493.0452762
  24 93.90Το ξεπέρασε κατά :37.10139.50374131
  25 175.60ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :165.605.6920010
  26 337.69Το ξεπέρασε κατά :35.31110.46104373
  27 1,064.24ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :630.2440.7833434