Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 782.52ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :176.5277.4450606
  1 372.63ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :243.6334.62105129
  2 151.07ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :106.0729.7925945
  3 96.61ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :47.6150.7240549
  4 68.88Το ξεπέρασε κατά :153.12322.28568222
  5 50.10ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :38.1023.9578112
  6 35.44ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :40.44-14.111104-5
  7 27.71ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :33.71-21.651412-6
  8 22.13Το ξεπέρασε κατά :13.87162.67176836
  9 18.01ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :11.0138.8821737
  10 16.02ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :26.02-62.442443-10
  11 14.73ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :15.73-6.792657-1
  12 13.88Το ξεπέρασε κατά :0.12100.83281814
  13 13.11ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :17.11-30.522985-4
  14 13.34ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :12.347.5029341
  15 13.69ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :0.6994.96285813
  16 14.42ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :22.42-55.492714-8
  17 15.53ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :17.53-12.882519-2
  18 18.36Το ξεπέρασε κατά :24.64234.20213143
  19 21.94Το ξεπέρασε κατά :50.06328.11178372
  20 28.21ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :35.21-24.811387-7
  21 37.51Το ξεπέρασε κατά :21.49157.28104359
  22 46.69ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :35.6923.5683811
  23 65.65ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :41.6536.5659624
  24 94.05Το ξεπέρασε κατά :103.95210.52416198
  25 173.89ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :127.8926.4522546
  26 334.41ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :227.4132.00117107
  27 1,057.46Το ξεπέρασε κατά :784.54174.19371842