Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 763.17Το ξεπέρασε κατά :57.83107.5841821
  1 381.59ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :83.5978.1082298
  2 147.59Το ξεπέρασε κατά :115.41178.19212263
  3 98.40ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :51.4047.7731847
  4 70.31Το ξεπέρασε κατά :5.69108.0944576
  5 50.14Το ξεπέρασε κατά :0.86101.7162451
  6 35.40ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :40.40-14.13884-5
  7 27.23ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.2340.39114911
  8 22.10ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :26.10-18.101416-4
  9 18.00Το ξεπέρασε κατά :2.00111.09173820
  10 16.02ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :13.0218.7219533
  11 14.59ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :4.5968.52214410
  12 13.81ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.81-21.722265-3
  13 12.94ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :14.94-15.462419-2
  14 13.45ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :8.4537.1823275
  15 13.65ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :14.65-7.332293-1
  16 14.55Το ξεπέρασε κατά :9.45164.99215124
  17 15.47Το ξεπέρασε κατά :2.53116.32202218
  18 18.23ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.2310.9717162
  19 21.96ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :27.96-27.331425-6
  20 28.87ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :2.8790.07108426
  21 37.07ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :33.0710.798444
  22 48.51ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :7.5184.5264541
  23 66.72Το ξεπέρασε κατά :69.28203.85469136
  24 95.11ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :78.1117.8732917
  25 175.79ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :12.7992.73178163
  26 340.11ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :273.1119.709267
  27 1,251.60ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :560.6055.2125691