Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 772.86ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :57.8692.5142715
  1 386.43ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :213.4344.7784173
  2 146.88ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :42.8870.81221104
  3 98.36ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :81.3617.2833017
  4 68.77ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :61.7710.184727
  5 49.86Το ξεπέρασε κατά :49.14198.5565199
  6 35.32ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :23.3233.9791912
  7 27.44ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :19.4429.1611838
  8 22.07Το ξεπέρασε κατά :30.93240.18147153
  9 17.98Το ξεπέρασε κατά :23.02227.99180541
  10 15.96ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :19.96-25.062034-4
  11 14.63ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :11.6320.5022183
  12 13.84ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :13.840.0023450
  13 12.94Το ξεπέρασε κατά :16.06224.07250829
  14 13.45ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.45-22.312414-3
  15 13.70ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :11.7014.6023692
  16 14.54Το ξεπέρασε κατά :44.46405.87223359
  17 15.52ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :11.5225.7720914
  18 18.28ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :20.28-10.941776-2
  19 21.98ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :26.98-22.751477-5
  20 28.67ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :34.67-20.921132-6
  21 37.05ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :31.0516.198766
  22 48.09ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.0966.5467532
  23 66.65Το ξεπέρασε κατά :73.35210.04487140
  24 95.19Το ξεπέρασε κατά :22.81123.96341118
  25 177.38Το ξεπέρασε κατά :100.62156.73183278
  26 334.64Το ξεπέρασε κατά :227.36167.9497562
  27 1,248.46ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :440.4664.7226808