Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
12-11-2017 2577 28 0 7 8 6 2 0 5
16-11-2017 2578 34 7 0 9 2 8 8 0
19-11-2017 2579 25 4 9 1 0 5 3 3
23-11-2017 2580 34 4 0 8 7 6 5 4
26-11-2017 2581 32 3 9 7 4 1 2 6
30-11-2017 2582 32 8 2 4 7 3 8 0
03-12-2017 2583 37 1 9 5 5 8 6 3
07-12-2017 2584 44 8 9 9 4 4 8 2
10-12-2017 2585 29 5 3 3 8 3 1 6
14-12-2017 2586 46 6 5 8 7 9 6 5

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

2

2

2

2

2

4
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1800171918461804184518521844177417691849
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
4121200000