Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
19-04-2018 2622 34 0 5 9 4 7 0 9
22-04-2018 2623 34 1 1 6 9 4 4 9
26-04-2018 2624 36 5 7 7 5 1 5 6
29-04-2018 2625 33 7 7 4 3 3 0 9
03-05-2018 2626 15 0 2 1 2 3 7 0
06-05-2018 2627 21 5 8 2 1 0 2 3
10-05-2018 2628 37 6 6 7 7 7 3 1
13-05-2018 2629 21 5 1 4 0 6 2 3
17-05-2018 2630 31 1 6 8 1 5 8 2
20-05-2018 2631 27 2 4 3 8 4 0 6

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

2

1

3

2

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1834175018791844186418831883180917971874
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0100010306