Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
23-08-2018 2658 36 1 8 6 6 1 6 8
26-08-2018 2659 27 3 4 4 5 8 3 0
30-08-2018 2660 33 8 4 5 2 4 2 8
02-09-2018 2661 21 0 3 2 2 3 8 3
06-09-2018 2662 32 9 5 6 3 0 1 8
09-09-2018 2663 23 1 4 4 5 4 1 4
13-09-2018 2664 34 6 9 1 7 1 3 7
16-09-2018 2665 36 4 7 8 5 8 0 4
20-09-2018 2666 48 2 8 9 8 7 9 5
23-09-2018 2667 34 2 0 3 1 4 3 0

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

2

2

2

3

2

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1854177319061869189219061906182918271907
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0000013111