Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
26-06-2016 2433 27 6 1 7 8 1 4 0
30-06-2016 2434 25 5 7 4 2 0 2 5
03-07-2016 2435 42 4 6 6 7 5 6 8
07-07-2016 2436 40 9 5 2 7 4 9 4
10-07-2016 2437 25 4 8 0 1 3 4 5
14-07-2016 2438 42 5 8 0 8 9 7 5
17-07-2016 2439 40 5 7 8 5 0 7 8
21-07-2016 2440 44 8 9 7 2 2 8 8
24-07-2016 2441 30 1 2 4 4 9 5 5
28-07-2016 2442 41 9 7 8 7 7 1 2

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

2

4

3

2

2

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1702162717511681175617341752167816491764
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
3005117000