Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
22-09-2016 2458 16 5 2 0 4 1 2 2
25-09-2016 2459 30 2 2 2 7 4 5 8
29-09-2016 2460 31 3 9 7 8 2 0 2
02-10-2016 2461 42 3 5 7 8 7 7 5
06-10-2016 2462 34 8 1 3 2 7 6 7
09-10-2016 2463 28 0 0 7 0 5 8 8
13-10-2016 2464 47 8 9 9 3 5 4 9
16-10-2016 2465 33 2 5 8 6 8 4 0
20-10-2016 2466 18 4 4 0 5 0 3 2
23-10-2016 2467 30 8 4 5 0 4 8 1

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

4

2

2

3

2

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1721163817711699176917521769169416781778
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0011002403