Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
25-05-2017 2528 19 3 7 2 0 0 2 5
28-05-2017 2529 19 0 1 1 9 0 4 4
01-06-2017 2530 38 4 8 9 0 8 6 3
04-06-2017 2531 25 7 6 1 9 0 1 1
08-06-2017 2532 30 5 3 0 3 6 9 4
11-06-2017 2533 24 7 1 2 3 3 5 3
15-06-2017 2534 35 2 2 6 3 5 8 9
18-06-2017 2535 44 9 8 1 8 3 8 7
22-06-2017 2536 35 4 5 5 3 4 7 7
25-06-2017 2537 31 5 3 5 8 3 0 7

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

3

4

2

1

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1765169018131761181918191811174217211818
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0230103002