Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
22-01-2017 2493 31 4 9 0 8 3 6 1
26-01-2017 2494 24 4 1 2 5 9 3 0
29-01-2017 2495 18 3 1 1 2 0 5 6
02-02-2017 2496 40 5 8 0 7 5 9 6
05-02-2017 2497 40 8 9 6 8 8 0 1
09-02-2017 2498 35 6 2 3 0 9 7 8
12-02-2017 2499 18 4 1 1 2 4 1 5
16-02-2017 2500 25 1 5 4 6 2 6 1
19-02-2017 2501 24 0 1 0 7 5 3 8
23-02-2017 2502 41 7 1 9 8 8 4 4

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

1

2

2

3

3

2

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1746167017941726179217831789171617021796
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
1021012000