Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
18-10-2018 2674 29 3 8 8 1 1 1 7
21-10-2018 2675 40 7 3 6 7 9 3 5
25-10-2018 2676 21 3 2 1 4 7 3 1
29-10-2018 2677 22 5 0 4 3 8 1 1
01-11-2018 2678 20 4 0 9 1 2 0 4
04-11-2018 2679 40 8 4 9 7 3 3 6
08-11-2018 2680 36 1 7 1 6 8 7 6
11-11-2018 2681 27 0 1 9 6 3 5 3
15-11-2018 2682 32 1 1 5 7 8 6 4
18-11-2018 2683 36 9 4 8 3 2 2 8

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

3

3

4

3

2

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1862179019151886190519131914183918431914
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
2100011100