Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
12-05-2019 2733 35 1 5 8 5 1 7 8
16-05-2019 2734 39 9 2 0 6 7 8 7
19-05-2019 2735 16 0 2 0 4 1 3 6
23-05-2019 2736 25 0 7 0 9 2 7 0
26-05-2019 2737 31 0 8 6 9 6 2 0
30-05-2019 2738 42 1 8 4 5 7 9 8
02-06-2019 2739 44 9 9 5 8 0 8 5
06-06-2019 2740 20 3 2 0 0 5 6 4
09-06-2019 2741 41 4 2 8 7 7 9 4
13-06-2019 2742 23 3 7 3 4 6 0 0

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

4

3

2

3

3

3

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1928183619511923193919471959188018821949
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0410020011