Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
17-03-2019 2717 34 5 3 7 6 7 0 6
21-03-2019 2718 31 6 7 1 0 8 3 6
24-03-2019 2719 27 7 4 3 1 2 1 9
28-03-2019 2720 27 7 5 3 4 0 3 5
31-03-2019 2721 38 9 6 6 7 2 8 0
04-04-2019 2722 33 2 4 9 5 9 1 3
07-04-2019 2723 43 2 6 8 8 9 6 4
11-04-2019 2724 27 9 1 6 5 6 0 0
14-04-2019 2725 21 0 9 1 4 2 1 4
18-04-2019 2726 27 5 7 0 8 7 0 0

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

4

3

3

3

3

3

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1910182419401914192919391951186618681941
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0114102001