Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
25-08-2016 2450 39 8 0 8 7 9 5 2
28-08-2016 2451 30 1 3 4 8 5 8 1
01-09-2016 2452 37 3 8 7 7 0 6 6
04-09-2016 2453 32 8 8 2 8 0 6 0
08-09-2016 2454 30 0 8 5 3 6 2 6
11-09-2016 2455 32 5 3 8 2 3 2 9
15-09-2016 2456 36 9 3 1 7 8 5 3
18-09-2016 2457 43 9 8 9 3 9 3 2
22-09-2016 2458 16 5 2 0 4 1 2 2
25-09-2016 2459 30 2 2 2 7 4 5 8

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

2

3

2

3

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1713163617661694176317451767168716681774
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
1102005002