Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
15-09-2019 2769 27 7 3 0 6 8 2 1
19-09-2019 2770 36 0 4 6 8 8 1 9
22-09-2019 2771 41 4 8 7 0 7 6 9
26-09-2019 2772 19 4 3 0 1 8 0 3
29-09-2019 2773 32 6 0 0 9 6 6 5
03-10-2019 2774 30 8 2 7 1 8 0 4
06-10-2019 2775 38 0 2 9 1 9 9 8
10-10-2019 2776 30 1 2 4 9 2 3 9
13-10-2019 2777 40 7 8 8 4 2 5 6
17-10-2019 2778 36 2 7 0 8 6 9 4

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

2

3

3

3

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1963185919701944196419611996189919091981
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0202010000