Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
16-02-2017 2500 25 1 5 4 6 2 6 1
19-02-2017 2501 24 0 1 0 7 5 3 8
23-02-2017 2502 41 7 1 9 8 8 4 4
26-02-2017 2503 30 1 5 5 6 4 4 5
02-03-2017 2504 27 7 2 8 4 4 1 1
05-03-2017 2505 41 7 4 3 9 6 5 7
09-03-2017 2506 37 7 7 6 6 0 9 2
12-03-2017 2507 41 8 6 5 5 7 9 1
16-03-2017 2508 27 3 3 3 4 5 5 4
19-03-2017 2509 36 4 4 9 5 4 5 5

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

3

3

3

2

3

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1747167417961730180217941794172217041800
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
3231002220