Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
23-03-2017 2510 35 1 7 3 8 8 7 1
26-03-2017 2511 36 5 9 3 6 5 5 3
30-03-2017 2512 34 6 2 3 9 7 2 5
02-04-2017 2513 28 5 5 6 4 3 3 2
06-04-2017 2514 33 7 8 7 1 9 1 0
09-04-2017 2515 14 0 3 5 4 0 1 1
12-04-2017 2516 44 7 6 7 8 9 3 4
15-04-2017 2517 31 5 4 5 5 5 7 0
20-04-2017 2518 29 2 4 3 6 4 4 6
23-04-2017 2519 26 2 7 3 0 7 2 5

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

2

3

3

3

4

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1752168018021740180918061800173217081804
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0400101033