Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
16-12-2018 2691 38 7 5 5 3 6 7 5
20-12-2018 2692 31 3 9 7 3 4 1 4
23-12-2018 2693 23 1 3 0 6 1 5 7
27-12-2018 2694 29 9 0 1 1 6 6 6
30-12-2018 2695 9 2 5 0 0 1 0 1
03-01-2019 2696 23 6 9 3 0 1 3 1
06-01-2019 2697 17 6 1 1 0 9 0 0
10-01-2019 2698 25 0 8 2 0 6 7 2
13-01-2019 2699 35 9 5 7 2 9 1 2
17-01-2019 2700 34 8 0 8 2 9 5 2

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

3

3

3

3

4

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1883180619241899191019241927184918521926
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0104802100