Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
06-11-2016 2471 20 6 0 0 3 5 5 1
10-11-2016 2472 26 2 2 9 0 8 4 1
13-11-2016 2473 36 8 8 2 2 6 8 2
17-11-2016 2474 15 1 2 1 3 4 4 0
20-11-2016 2475 31 0 7 1 5 8 3 7
24-11-2016 2476 22 1 5 3 0 5 5 3
27-11-2016 2477 22 1 5 2 0 1 7 6
01-12-2016 2478 26 2 4 2 0 3 8 7
04-12-2016 2479 26 8 7 4 0 7 0 0
08-12-2016 2480 41 8 9 7 6 3 1 7

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

2

2

3

3

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1733164817811710177617661773170516881780
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
1020130000