Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
01-03-2020 2817 32 6 8 1 4 2 9 2
05-03-2020 2818 34 6 2 7 0 6 9 4
08-03-2020 2819 31 6 2 5 6 2 6 4
12-03-2020 2820 21 1 0 3 4 2 3 8
14-05-2020 2821 33 3 1 0 4 8 9 8
17-05-2020 2822 31 1 5 5 6 7 7 0
21-05-2020 2823 46 4 7 8 9 9 7 2
24-05-2020 2824 10 3 1 1 5 0 0 0
28-05-2020 2825 31 2 7 6 6 1 9 0
31-05-2020 2826 30 5 6 7 5 3 0 4

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

3

3

1

3

4
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
2000188920011974199020022036193319482009
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0110000031