Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
29-05-2016 2425 32 3 1 9 5 8 2 4
02-06-2016 2426 38 9 8 4 1 7 1 8
05-06-2016 2427 31 0 0 2 8 9 9 3
09-06-2016 2428 29 1 9 0 6 9 0 4
12-06-2016 2429 35 6 7 4 5 4 5 4
16-06-2016 2430 35 1 8 9 2 2 4 9
19-06-2016 2431 36 2 9 5 8 3 5 4
23-06-2016 2432 33 6 1 9 2 4 3 8
26-06-2016 2433 27 6 1 7 8 1 4 0
30-06-2016 2434 25 5 7 4 2 0 2 5

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

4

2

3

2

3

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1699162417461680174917251749166916391758
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0102001012