Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
28-07-2016 2442 41 9 7 8 7 7 1 2
31-07-2016 2443 32 9 7 2 6 3 5 0
04-08-2016 2444 44 1 9 8 5 8 8 5
07-08-2016 2445 20 4 3 6 6 0 0 1
11-08-2016 2446 23 9 0 1 7 4 0 2
14-08-2016 2447 32 6 2 3 4 3 8 6
18-08-2016 2448 45 6 9 6 8 8 7 1
21-08-2016 2449 35 7 1 5 6 4 6 6
25-08-2016 2450 39 8 0 8 7 9 5 2
28-08-2016 2451 30 1 3 4 8 5 8 1

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

4

2

3

3

3

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1708163417551686176117401762168316591769
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
1010002101