Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
27-09-2020 2860 31 9 8 8 4 1 1 0
01-10-2020 2861 26 2 4 2 9 4 0 5
06-10-2020 2862 38 5 2 6 6 4 6 9
08-10-2020 2863 32 9 0 3 5 3 6 6
11-10-2020 2864 35 3 9 1 4 4 6 8
15-10-2019 2865 34 6 9 4 3 5 7 0
18-10-2020 2866 28 0 3 3 5 7 8 2
22-10-2020 2867 34 7 3 6 0 9 5 4
25-10-2020 2868 29 5 0 2 7 4 4 7
29-10-2020 2869 15 3 2 2 2 1 4 1

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

4

3

2

2

2

1
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
2030191120362006203320292061196519752037
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
1000012132