Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
10-06-2018 2637 32 2 5 2 7 5 9 2
14-06-2018 2638 46 9 9 6 4 8 7 3
17-06-2018 2639 44 9 8 7 3 3 7 7
21-06-2018 2640 41 9 5 2 9 5 7 4
24-06-2018 2641 50 9 7 8 9 2 6 9
28-06-2018 2642 22 4 6 2 1 6 2 1
01-07-2018 2643 37 4 9 6 5 3 4 6
05-07-2018 2644 26 2 3 3 8 5 4 1
08-07-2018 2645 31 6 3 5 5 2 8 2
12-07-2018 2646 30 4 2 9 5 8 2 0

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

3

3

2

2

4

3

2
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1837175518961852187518951894181918071892
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0201001500