Τελευταίες Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται τις 10 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.
Βλέπετε επίσης τον πίνακα με τις επαναλήψεις των κληρωθέντων αριθμών για κάθε θέση σε αυτές τις 10 κληρώσεις .
Tις συνολικές εμφανίσεις – καθυστερήσεις των αριθμών.


Ημερ/νία A/A Αθρ 1 2 3 4 5 6 7
15-12-2016 2482 33 2 4 5 6 8 5 3
18-12-2016 2483 22 2 4 5 2 0 9 0
22-12-2016 2484 23 6 5 1 1 1 0 9
24-12-2016 2485 43 4 8 8 6 9 5 3
29-12-2016 2486 38 9 4 5 4 6 3 7
01-01-2017 2487 31 3 3 4 9 2 9 1
05-01-2017 2488 27 1 1 3 5 7 3 7
08-01-2017 2489 37 2 2 9 4 5 8 7
12-01-2017 2490 47 7 9 6 9 6 4 6
15-01-2017 2491 32 9 7 3 6 4 3 0

Επαναλήψεις αριθμών για τις 10 τελευταίες κληρώσεις

2

1

2

3

1

3

3
θέση 1ηθέση 2ηθέση 3ηθέση 4ηθέση 5ηθέση 6ηθέση 7η

Σύνολο εμφανίσεων
1737165717891719178517751782171116921790
0123456789
Σύνολο Kαθυστερήσεων
0320020020