Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
16-11-20183636517656
16-11-20183636625898
17-11-20183636717674
17-11-2018363687520
17-11-20183636914824
17-11-20183637014455
17-11-20183637119685
17-11-20183637216385
17-11-20183637320992
17-11-20183637410136
 
17-11-20183637517773
17-11-2018363767340
18-11-2018363778602
18-11-20183637816709
18-11-20183637911515
18-11-20183638016655
18-11-20183638114428
18-11-20183638215159
18-11-20183638317845
18-11-20183638414950
 
18-11-20183638511443
18-11-20183638614275
19-11-2018363876411
19-11-20183638822958
19-11-20183638917656
19-11-20183639021399
19-11-2018363918314
19-11-2018363928107
19-11-20183639311029
19-11-20183639415465
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.