Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
18-08-20193910715825
18-08-20193910810244
18-08-20193910913346
18-08-20193911017287
18-08-20193911115807
18-08-20193911212327
18-08-20193911315528
18-08-2019391145050
18-08-20193911522895
18-08-20193911613652
 
19-08-20193911714446
19-08-2019391189333
19-08-2019391199306
19-08-20193912017449
19-08-20193912110181
19-08-20193912214941
19-08-20193912316907
19-08-20193912414572
19-08-20193912514446
19-08-20193912616817
 
20-08-20193912711542
20-08-20193912817728
20-08-20193912920776
20-08-20193913013517
20-08-2019391316240
20-08-2019391327232
20-08-20193913320488
20-08-20193913416457
20-08-20193913510811
20-08-20193913610343
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.