Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
19-05-20183454713832
19-05-20183454814077
19-05-20183454914941
19-05-20183455018657
19-05-20183455115177
19-05-2018345529720
19-05-2018345533012
19-05-20183455412426
19-05-2018345558431
19-05-20183455621696
 
20-05-20183455715096
20-05-20183455815249
20-05-20183455919919
20-05-20183456021849
20-05-20183456111470
20-05-2018345629018
20-05-20183456320389
20-05-20183456413805
20-05-20183456513616
20-05-20183456619748
 
21-05-20183456718945
21-05-20183456810127
21-05-20183456922679
21-05-2018345708107
21-05-20183457114329
21-05-20183457216907
21-05-20183457315375
21-05-20183457412570
21-05-20183457519586
21-05-2018345765311
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.