Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
15-10-20193968718369
15-10-20193968810091
15-10-20193968912336
15-10-20193969019793
15-10-2019396919324
15-10-20193969225889
15-10-2019396939144
15-10-20193969417089
15-10-20193969514752
15-10-20193969610280
 
16-10-2019396976321
16-10-20193969815447
16-10-20193969912156
16-10-20193970011191
16-10-2019397017610
16-10-2019397026105
16-10-20193970316349
16-10-20193970416736
16-10-20193970517593
16-10-20193970615339
 
17-10-20193970711461
17-10-20193970817980
17-10-20193970911290
17-10-20193971022985
17-10-2019397117511
17-10-2019397126510
17-10-20193971317854
17-10-20193971419892
17-10-20193971516475
17-10-20193971620929
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.