Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
13-06-20193845213058
13-06-20193845312408
13-06-20193845415492
13-06-20193845511281
13-06-2019384567151
14-06-20193845715618
14-06-20193845821993
14-06-20193845914437
14-06-20193846017692
14-06-20193846120479
 
14-06-20193846211560
14-06-20193846311623
14-06-20193846423968
14-06-20193846516295
14-06-20193846616871
15-06-20193846712084
15-06-20193846812192
15-06-20193846914680
15-06-20193847015843
15-06-20193847114356
 
15-06-20193847215735
15-06-20193847317746
15-06-2019384748332
15-06-2019384758710
15-06-20193847615366
16-06-20193847713148
16-06-20193847811173
16-06-20193847910415
16-06-20193848015807
16-06-2019384814121
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.