Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
20-10-20173243715159
20-10-20173243815627
20-10-20173243914635
20-10-20173244020884
20-10-20173244120929
20-10-20173244217908
20-10-2017324433030
20-10-2017324444211
20-10-20173244512390
20-10-20173244615663
 
21-10-20173244717809
21-10-2017324486510
21-10-20173244917683
21-10-20173245015672
21-10-20173245110226
21-10-2017324527430
21-10-2017324534040
21-10-20173245421867
21-10-20173245517962
21-10-20173245617494
 
22-10-20173245711821
22-10-20173245815159
22-10-20173245910451
22-10-20173246012525
22-10-20173246110613
22-10-20173246218387
22-10-20173246314428
22-10-20173246410532
22-10-20173246519469
22-10-20173246620767
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.