Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
16-04-2019378703111
16-04-20193787110406
16-04-20193787212930
16-04-20193787314284
16-04-20193787410514
16-04-20193787510730
16-04-20193787621876
17-04-2019378778521
17-04-20193787811281
17-04-2019378797700
 
17-04-2019378806600
17-04-20193788118468
17-04-20193788218828
17-04-20193788315267
17-04-20193788411812
17-04-2019378856321
17-04-20193788613913
18-04-20193788717296
18-04-20193788811074
18-04-20193788910235
 
18-04-2019378909504
18-04-20193789110541
18-04-20193789212048
18-04-2019378939009
18-04-20193789411146
18-04-20193789511236
18-04-20193789618468
19-04-20193789724699
19-04-20193789824978
19-04-20193789914491
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.