Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
13-07-2018350979531
13-07-2018350989135
13-07-20183509917575
13-07-2018351002200
13-07-20183510120758
13-07-20183510212633
13-07-20183510312606
13-07-2018351044013
13-07-20183510519955
13-07-20183510619595
 
14-07-20183510719883
14-07-20183510818666
14-07-2018351098107
14-07-20183511025898
14-07-2018351117061
14-07-2018351129126
14-07-2018351137025
14-07-2018351147223
14-07-20183511512660
14-07-20183511610127
 
15-07-20183511715915
15-07-2018351189225
15-07-2018351199720
15-07-20183512021885
15-07-20183512112804
15-07-20183512219883
15-07-20183512319775
15-07-20183512410046
15-07-20183512513463
15-07-20183512617719
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.