Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
22-09-20183581513319
22-09-20183581616772
23-09-20183581713643
23-09-2018358188224
23-09-20183581915069
23-09-20183582021795
23-09-20183582111209
23-09-20183582212075
23-09-20183582318648
23-09-20183582412264
 
23-09-20183582521984
23-09-20183582614446
24-09-20183582715591
24-09-20183582818675
24-09-20183582912147
24-09-20183583016169
24-09-2018358319810
24-09-20183583214581
24-09-20183583322778
24-09-20183583416709
 
24-09-20183583514392
24-09-20183583622967
25-09-20183583710055
25-09-20183583820767
25-09-2018358397313
25-09-20183584021867
25-09-20183584115375
25-09-20183584213454
25-09-20183584310244
25-09-20183584417971
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.