Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
01-06-2020419876222
01-06-20204198814815
01-06-20204198915933
01-06-20204199010532
01-06-2020419918044
01-06-20204199212804
01-06-20204199317647
01-06-2020419947142
01-06-20204199521759
01-06-20204199622778
 
02-06-20204199715672
02-06-20204199811632
02-06-20204199916646
02-06-20204200012732
02-06-20204200116457
02-06-20204200211533
02-06-20204200312561
02-06-20204200414680
02-06-20204200515537
02-06-20204200610226
 
03-06-20204200721795
03-06-20204200818099
03-06-2020420098071
03-06-20204201012237
03-06-20204201115825
03-06-20204201212327
03-06-20204201313508
03-06-20204201422598
03-06-2020420156123
03-06-2020420162011
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.