Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
17-01-20193698512624
17-01-20193698615951
18-01-20193698720596
18-01-20193698817278
18-01-20193698914167
18-01-2019369903300
18-01-20193699117449
18-01-20193699210190
18-01-20193699317827
18-01-20193699416907
 
18-01-20193699523896
18-01-20193699621777
19-01-20193699714914
19-01-20193699821597
19-01-20193699918918
19-01-2019370009270
19-01-20193700115681
19-01-2019370029153
19-01-2019370039504
19-01-20193700413175
 
19-01-2019370053102
19-01-20193700615663
20-01-20193700719856
20-01-20193700816646
20-01-2019370099450
20-01-20193701018927
20-01-20193701115834
20-01-2019370126123
20-01-20193701313832
20-01-20193701422976
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.