Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
03-08-20204261711074
03-08-2020426188080
03-08-20204261924699
03-08-20204262017737
03-08-20204262116781
03-08-2020426228224
03-08-20204262322769
03-08-2020426249414
03-08-20204262510631
03-08-20204262616376
 
04-08-20204262721678
04-08-2020426287250
04-08-20204262916376
04-08-20204263020938
04-08-20204263114482
04-08-20204263223797
04-08-20204263315159
04-08-20204263416538
04-08-20204263515276
04-08-20204263617863
 
05-08-20204263720857
05-08-2020426388026
05-08-2020426394121
05-08-20204264012129
05-08-20204264121858
05-08-20204264223779
05-08-2020426437223
05-08-20204264421939
05-08-20204264516718
05-08-20204264611047
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.