Τελευταίες Κληρώσεις SUPER 3

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του SUPER 3.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται για τις τρεις τελευταίες ημέρες τις κληρώσεις του SUPER 3 :
Την ημερομηνία, μήνα, αύξων αριθμό κλήρωσης, άθροισμα, και τους κληρωθέντες αριθμούς.


Ημερ/νια Αρ. Κλ. Αθρ. 1o 2o 3o
28-10-20204347912408
28-10-20204348012354
28-10-20204348116592
28-10-20204348215555
28-10-2020434837430
28-10-2020434843120
28-10-20204348510190
28-10-20204348613391
28-10-20204348718945
28-10-20204348810217
 
29-10-20204348914338
29-10-20204349015528
29-10-20204349110208
29-10-20204349213823
29-10-20204349320569
29-10-2020434949711
29-10-20204349512534
29-10-20204349616970
29-10-20204349713724
29-10-2020434989603
 
30-10-20204349913184
30-10-2020435006321
30-10-20204350114851
30-10-2020435027313
30-10-2020435037142
30-10-20204350413724
30-10-2020435059432
30-10-20204350611515
30-10-20204350711650
30-10-2020435086015
 
*Ελέγξτε μέσο του Ο.Π.Α.Π (από εδώ) αν είναι ενημερωμένο όσο αφορά την τελευταία κλήρωση του Super 3.