Εισαγωγή

Το ΕΧΤΡΑ 5 ξεκίνησε στην χώρα μας στις 25 Νοεμβρίου 2002

Αντικείμενο Παιχνιδιού ( Πως παίζεται )

Το EXTRA 5 ή "αριθμολαχείο 5 από 35" αφορά στην ακριβή πρόβλεψη 5 αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά 35 αριθμών, από το 1 έως και το 35.
Είναι ένα μοντέρνο παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους παίχτες να διεκδικούν κάθε μέρα κέρδη, που φθάνουν έως και τα € 50.000.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Ποιοι Κερδίζουν

Στο EXTRA 5, υπάρχουν τρείς (3) κατηγορίες επιτυχιών.
Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις σωστές προβλέψεις που περιλαμβάνει. Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης με βάση τον οποίο προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής.

 • Στην πρώτη κατηγορία (I) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται.
 • Στη δεύτερη κατηγορία (II) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4) από τους πέντε αριθμούς που κληρώνονται.
 • Στην τρίτη κατηγορία (III) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρεις (3) από τους πέντε αριθμούς που κληρώνονται.
(πηγή ΟΠΑΠ)

Πόσο Κοστίζει

Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (πέντε επιλεγμένοι αριθμοί για μία κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50).
(πηγή ΟΠΑΠ)


Κέρδη ανά Επιτυχία

Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος στις επιτυχίες κάθε κατηγορίας είναι ανά επιτυχία προκαθορισμένα ως ακολούθως:

 • Σε κάθε επιτυχία της πρώτης κατηγορίας (Ι) διατίθεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 100.000 (Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος στις επιτυχίες της κατηγορίας Ι σε κάθε κλήρωση είναι € 500.000. Σε περίπτωση που σε κάποια κλήρωση οι επιτυχίες είναι περισσότερες από 10, τότε το συνολικό ποσό των € 500.000 διανέμεται σε κέρδη ανά επιτυχία ανάλογα με το πλήθος των επιτυχιών. )
 • Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) διατίθεται το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (€ 125) ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 250
 • Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (ΙΙΙ) διατίθεται το ποσό των πέντε (€ 5) ευρώ που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 10

(πηγή ΟΠΑΠ)


Λήξη Συμμετοχής

Μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της τρέχουσας κλήρωσης. Ο χρόνος δυνατοτήτας ακύρωσης των δελτίων EXTRA5 είναι ο ίδιος με τον χρόνο αποδοχής των δελτίων, δηλαδή μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν την κλήρωση. Η εναρξη αποδοχής δελτίων για την επόμενη ή και τις επόμενες κληρώσεις θα μπορεί να πραγματοποιείται από το ακριβώς της ώρας.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Κληρώσεις

Οι κληρώσεις του παιχνιδιού EXTRA 5 γίνονται 2 φορές ημερησίως στις 15:00 και στις 19:00., από Δευτέρα έως και Κυριακή. Το EXTRA 5 όμως καινοτομεί και στον τρόπο κλήρωσης για την ανάδειξη των 5 τυχερών αριθμών.
Η κλήρωση δε γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά ακολουθεί τη διεθνή πρακτική για τα παιχνίδια νέας γενιάς.
Οι 5 τυχεροί αριθμοί παράγονται από ηλεκτρονική κληρωτίδα με βάση έναν αλγόριθμο, του οποίου η αξιοπιστία έχει πιστοποιηθεί από τα πανεπιστήμια Columbia και Connecticut των ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα των κληρώσεων μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία, από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ) και από το Τeletext της ΝΕΤ
(πηγή ΟΠΑΠ)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλε αναγνώστη, σκοπός αυτού του κεφαλαίου, είναι να ρίξει φως στο μυστήριο της πρόβλεψης των αριθμών στο τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ το extra-5 κατανοώντας ουσιαστικά στο μεγάλο γιατί να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθει αυτός ο αριθμός ή ο συνδυασμός και όχι κάποιος άλλος. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από την πληρέστερη βάση δεδομένων που διαθέτουμε.
Θα αναζητήσουμε, θα επιλέξουμε, θα ομαδοποιήσουμε και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε είναι:

 • Θέσεις και εμφάνιση αριθμών
 • Θα αναφερθούμε στο εύρος των αριθμών κάθε θέσης, δηλαδή σε ένα παιχνίδι όπως το extra-5 πού έχει 5 αριθμούς, ποιοι αριθμοί έχουν εμφανιστεί - πόσες φορές και σε ποιές από τις 5 θέσεις. Για να το καταλάβουμε καλύτερα δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα :
Οι 5 αριθμοί 2 τυχαίων Νικητριών Στηλών του joker (κατά αύξουσα σειρά)
Ημερ/νία Θέση 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση 4η Θέση 5η
24-11-1999 4 7 18 24 25
15-01-2000 10 19 26 29 30

   Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι για το παράδειγμα μας η :
 • 1η θέση παίρνει τιμές από το 4 έως το 10
 • 2η θέση παίρνει τιμές από το 7 έως το 19
 • 3η θέση παίρνει τιμές από το 18 έως το 26
 • 4η θέση παίρνει τιμές από το 24 έως το 29
 • 5η θέση παίρνει τιμές από το 25 έως το 30
 • Καθυστέρηση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί να εμφανιστεί ο κάθε αριθμός.
 • Εμφάνιση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός μέχρι σήμερα.
 • Καθυστέρηση - Εμφάνιση αριθμών ανά θέση
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί ή έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός σε κάθε μία από τις 5 θέση.
 • Αθροίσματα
 • Οι 5 αριθμοί κάθε νικήτριας στήλης προστιθέμενοι μεταξύ τους δημιουργούν ένα άθροισμα . Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει για κανένα λόγω να αγνοήσουμε.

Ένα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο συνδυάζεται με όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό και το αναφέρουμε ξεχωριστά είναι ο χρόνος.
Όλοι γνωρίζουμε ότι από την στιγμή που η κληρωτίδα περιέχει έναν αριθμό αυτός θα πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί, αλλά πότε;
Σε μια σειρά όμως από τυχαία γεγονότα όπως αυτή που παράγει τους αριθμούς μιας κλήρωσης ο μόνος τρόπος για να "προβλεφθεί" κατά προσέγγιση η επανεμφάνιση ενός αριθμού - αθροίσματος ή o συνδυασμός αριθμών είναι η αναδρομή σε προηγούμενες εμφανίσεις.
Αυτό είναι και ένα από τα δυνατά εργαλεία που έχετε στην διάθεση σας.
Σας παρέχουμε την πληρέστερη βάση αναφοράς χωρίς λάθη και κληρώσεις που να έχουν παραληφθεί.
Διαβάστε, συγκρίνετε και αξιολογήστε, παρατηρήστε, αυξήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας!!!.