Εισαγωγή

Το ΤΖΟΚΕΡ ξεκίνησε στην χώρα μας στις 16 Νοεμβρίου 1997

Αντικείμενο Παιχνιδιού ( Πως παίζεται )

Το ΤΖΟΚΕΡ είναι ένα παιχνίδι τύχης με επιλογή αριθμών από δύο πεδία (Αριθμολαχείο).
Αφορά στην ακριβή πρόβλεψη πέντε (5) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά 45 αριθμών (από το 1 έως και το 45), και ενός αριθμού που κληρώνεται από μία δεύτερη σειρά 20 αριθμών (από το 1 έως και το 20).
Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).
(πηγή ΟΠΑΠ)


Ποιοι Κερδίζουν

Υπάρχουν οκτώ (8) κατηγορίες επιτυχιών.
Κάθε συμμετέχουσα στήλη που περιλαμβάνει 5+1 αριθμούς και φέρει επιτυχία, κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις σωστές προβλέψεις που περιλαμβάνει:

 • Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν όλους τους αριθμούς και από τις δύο σειρές αριθμών που κληρώνονται (5+1).
 • Στη δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη σειρά αριθμών (5άρι).
 • Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται από τη δεύτερη σειρά αριθμών (4+1).
 • Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από τη πρώτη σειρά αριθμών (4άρι).
 • Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τρεις (3) αριθμούς από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται από τη δεύτερη σειρά αριθμών (3+1).
 • Στην έκτη κατηγορία (VI) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τρεις (3) αριθμούς από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται της πρώτης σειράς αριθμών (3άρι).
 • Στην έβδομη κατηγορία (VII) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν δύο (2) αριθμούς από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται από τη δεύτερη σειρά αριθμών (2+1).
 • Στην όγδοη κατηγορία (VIII) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν έναν (1) αριθμό από τους πέντε (5) αριθμούς που κληρώνονται από την πρώτη σειρά αριθμών και τον αριθμό που κληρώνεται από τη δεύτερη σειρά αριθμών (1+1).
(πηγή ΟΠΑΠ)

Πόσο Κοστίζει

0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε πέντε (5) επιλεγμένους αριθμούς από την πρώτη σειρά αριθμών και έναν (1) αριθμό από τη δεύτερη σειρά, για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Κέρδη ανά Επιτυχία

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις στήλες με επιτυχία πρώτης κατηγορίας (Ι) επιτυχιών ανέρχεται σε ποσοστό 19,90% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών ανέρχεται σε ποσοστό 8,85% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως κέρδος σε μία επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας επιτυχιών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών, τα συνολικά διανεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες αθροίζονται και το ποσό αυτό διανέμεται εξίσου μεταξύ όλων των επιτυχιών και των δύο κατηγοριών.
Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυχία των υπόλοιπων 6 κατηγοριών είναι προκαθορισμένα ως ακολούθως:

 • Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (IV) διατίθεται το ποσό των πενήντα (€ 50) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) διατίθεται το ποσό των πενήντα (€ 50) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VI) διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της έβδομης κατηγορίας (VII) διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της όγδοης κατηγορίας (VIII) διατίθεται το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50 ευρώ).

(πηγή ΟΠΑΠ)


Λήξη Συμμετοχής

Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Κληρώσεις

Η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ διεξάγεται κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 21:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδεται ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1. Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία, από το Ραδιοφωνικό Σταθμό (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) , από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ) και από το Τeletext της ΝΕΤ.
(πηγή ΟΠΑΠ)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλε αναγνώστη, σκοπός αυτού του κεφαλαίου, είναι να ρίξει φως στο μυστήριο της πρόβλεψης των αριθμών στο τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ το joker κατανοώντας ουσιαστικά στο μεγάλο γιατί να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθει αυτός ο αριθμός ή ο συνδυασμός και όχι κάποιος άλλος. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από την πληρέστερη βάση δεδομένων που διαθέτουμε.
Θα αναζητήσουμε, θα επιλέξουμε, θα ομαδοποιήσουμε και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε είναι:

 • Θέσεις και εμφάνιση αριθμών
 • Θα αναφερθούμε στο εύρος των αριθμών κάθε θέσης, δηλαδή σε ένα παιχνίδι όπως το joker πού έχει 5 αριθμούς, ποιοι αριθμοί έχουν εμφανιστεί - πόσες φορές και σε ποιές από τις 5 θέσεις. Για να το καταλάβουμε καλύτερα δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα :
Οι 5 αριθμοί 2 τυχαίων Νικητριών Στηλών του joker (κατά αύξουσα σειρά)
Ημερ/νία Θέση 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση 4η Θέση 5η
24-11-1999 4 7 18 24 25
15-01-2000 10 19 26 29 30

   Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι για το παράδειγμα μας η :
 • 1η θέση παίρνει τιμές από το 4 έως το 10
 • 2η θέση παίρνει τιμές από το 7 έως το 19
 • 3η θέση παίρνει τιμές από το 18 έως το 26
 • 4η θέση παίρνει τιμές από το 24 έως το 29
 • 5η θέση παίρνει τιμές από το 25 έως το 30
 • Καθυστέρηση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί να εμφανιστεί ο κάθε αριθμός.
 • Εμφάνιση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός μέχρι σήμερα.
 • Καθυστέρηση - Εμφάνιση αριθμών ανά θέση
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί ή έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός σε κάθε μία από τις 5 θέση.
 • Αθροίσματα
 • Οι 5 αριθμοί κάθε νικήτριας στήλης προστιθέμενοι μεταξύ τους δημιουργούν ένα άθροισμα . Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει για κανένα λόγω να αγνοήσουμε.

Ένα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο συνδυάζεται με όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό και το αναφέρουμε ξεχωριστά είναι ο χρόνος.
Όλοι γνωρίζουμε ότι από την στιγμή που η κληρωτίδα περιέχει έναν αριθμό αυτός θα πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί, αλλά πότε;
Σε μια σειρά όμως από τυχαία γεγονότα όπως αυτή που παράγει τους αριθμούς μιας κλήρωσης ο μόνος τρόπος για να "προβλεφθεί" κατά προσέγγιση η επανεμφάνιση ενός αριθμού - αθροίσματος ή o συνδυασμός αριθμών είναι η αναδρομή σε προηγούμενες εμφανίσεις.
Αυτό είναι και ένα από τα δυνατά εργαλεία που έχετε στην διάθεση σας.
Σας παρέχουμε την πληρέστερη βάση αναφοράς χωρίς λάθη και κληρώσεις που να έχουν παραληφθεί.
Διαβάστε, συγκρίνετε και αξιολογήστε, παρατηρήστε, αυξήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας!!!.