Εισαγωγή

Το ΛΟΤΤΟ ξεκίνησε στην χώρα μας στις 5 Δεκεμβρίου 1990

Αντικείμενο Παιχνιδιού ( Πως παίζεται )

Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης με επιλογή αριθμών (Αριθμολαχείο). Αφορά στην ακριβή πρόβλεψη έξι (6) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά σαράντα εννέα (49) αριθμών, από το 1 μέχρι και το 49, καθώς επίσης και ενός πρόσθετου αριθμού (έβδομος) ο οποίος κληρώνεται στη συνέχεια από τους εναπομείναντες από την ίδια σειρά των 49 αριθμών και αφορά μόνον στη δεύτερη κατηγορία επιτυχιών, δηλαδή στη νέα κατηγορία 5+1. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).
(πηγή ΟΠΑΠ)


Ποιοι Κερδίζουν

Υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες επιτυχιών.
Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις ορθές προβλέψεις που περιλαμβάνει:

 • Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (6άρι).
 • Στη δεύτερη κατηγορία (IΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται, καθώς επίσης και τον πρόσθετο (έβδομο) αριθμό (5+1).
 • Στην τρίτη κατηγορία (ΙII) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (5άρι).
 • Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (4άρι).
 • Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρείς (3) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (3άρι).
(πηγή ΟΠΑΠ)

Πόσο Κοστίζει

0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έξι (6) επιλεγμένους αριθμούς για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας (6άρι) ανέρχεται σε 20,37% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος στις επιτυχίες των υπόλοιπων 4 κατηγοριών είναι ανά επιτυχία προκαθορισμένα ως ακολούθως:

 • Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (II) διατίθεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) διατίθεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (€ 1.500) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (IV) διατίθεται το ποσό των τριάντα (€ 30) ευρώ.
 • Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) διατίθεται το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50).

(πηγή ΟΠΑΠ)


Λήξη Συμμετοχής

Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.
(πηγή ΟΠΑΠ)


Κληρώσεις

Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ διεξάγεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 21:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδεται ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1. Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία, από το Ραδιοφωνικό Σταθμό (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) , από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ) και από το Τeletext της ΝΕΤ.
(πηγή ΟΠΑΠ)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλε αναγνώστη, σκοπός αυτού του κεφαλαίου, είναι να ρίξει φως στο μυστήριο της πρόβλεψης των αριθμών στο τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ το ΛΟΤΤΟ κατανοώντας ουσιαστικά στο μεγάλο γιατί να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθει αυτός ο αριθμός ή ο συνδυασμός και όχι κάποιος άλλος. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από την πληρέστερη βάση δεδομένων που διαθέτουμε.
Θα αναζητήσουμε, θα επιλέξουμε, θα ομαδοποιήσουμε και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε είναι:

 • Θέσεις και εμφάνιση αριθμών
 • Θα αναφερθούμε στο εύρος των αριθμών κάθε θέσης, δηλαδή σε ένα παιχνίδι όπως το ΛΟΤΤΟ πού έχει 6 αριθμούς, ποιοι αριθμοί έχουν εμφανιστεί - πόσες φορές και σε ποιές από τις 6 θέσεις. Για να το καταλάβουμε καλύτερα δίνουμε το παρακάτω παράδειγμα :
Οι 6 αριθμοί 2 τυχαίων Νικητριών Στηλών του ΛΟΤΤΟ (κατά αύξουσα σειρά)
Ημερ/νία Θέση 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση 4η Θέση 5η Θέση 6η
24-11-1999 4 7 18 24 25 44
15-01-2000 10 19 26 29 30 43

   Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι για το παράδειγμα μας η :
 • 1η θέση παίρνει τιμές από το 4 έως το 10
 • 2η θέση παίρνει τιμές από το 7 έως το 19
 • 3η θέση παίρνει τιμές από το 18 έως το 26
 • 4η θέση παίρνει τιμές από το 24 έως το 29
 • 5η θέση παίρνει τιμές από το 25 έως το 30
 • 6η θέση παίρνει τιμές από το 43 έως το 44
 • Καθυστέρηση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί να εμφανιστεί ο κάθε αριθμός.
 • Εμφάνιση αριθμών
 • Δείτε πόσες φορές έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός μέχρι σήμερα.
 • Καθυστέρηση - Εμφάνιση αριθμών ανά θέση
 • Δείτε πόσες φορές καθυστερεί ή έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός σε κάθε μία από τις 6 θέση.
 • Αθροίσματα
 • Οι 6 αριθμοί κάθε νικήτριας στήλης προστιθέμενοι μεταξύ τους δημιουργούν ένα άθροισμα . Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει για κανένα λόγω να αγνοήσουμε.

Ένα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο συνδυάζεται με όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό και το αναφέρουμε ξεχωριστά είναι ο χρόνος.
Όλοι γνωρίζουμε ότι από την στιγμή που η κληρωτίδα περιέχει έναν αριθμό αυτός θα πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί, αλλά πότε;
Σε μια σειρά όμως από τυχαία γεγονότα όπως αυτή που παράγει τους αριθμούς μιας κλήρωσης ο μόνος τρόπος για να "προβλεφθεί" κατά προσέγγιση η επανεμφάνιση ενός αριθμού - αθροίσματος ή o συνδυασμός αριθμών είναι η αναδρομή σε προηγούμενες εμφανίσεις.
Αυτό είναι και ένα από τα δυνατά εργαλεία που έχετε στην διάθεση σας.
Σας παρέχουμε την πληρέστερη βάση αναφοράς χωρίς λάθη και κληρώσεις που να έχουν παραληφθεί.
Διαβάστε, συγκρίνετε και αξιολογήστε, παρατηρήστε, αυξήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας!!!.