ΕΧΤΡΑ 5 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ