Αθροισμα - Θέσεις και Αριθμοί

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού άθροισμαθέσεις και αριθμοί του EXTRA 5 .
Αυτό το μενού έχει πολλές συνδυαστηκές δυνατότητες για τα αθροίσματα .
Μπορείτε να ελέγξετε από ένα απλό άθροισμα όπως στο μενού αρχείο κληρώσεων αθροισμάτων.
Δεν είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε όλες τις θέσεις.
Μπορείτε ακόμα να συνδυάσετε αθροίσματα μερικά, ολικά ,θέσεων και αριθμών, και να δείτε από το σύνολο των κληρώσεων των συνδυασμό που εμφανιστήκαν μέχρι σήμερα. Δεν είναι υποχρεωτικό να μαρκάρετε όλες τις θέσεις.


Aθροισμα (θέσεων)    
Θέσεις
                        
 
Αριθμοί (θέσεων)
ή
 Σε οποιαδήποτε θέση
 
 Να γίνεται ταξινόμηση αριθμών