Αθροίσματα ανά Ετος

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού άθροισμα ανά έτος του EXTRA 5 .
Επιλέξτε το έτος και δείτε σε γραφική απεικόνιση της φόρες και την εμφάνιση όλων των αθροισμάτων το EXTRA 5 για το συγκεκριμένο έτος.


Ετος