Εμφανίσεις – Αριθμοί ανά έτος και θέση

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Εμφανίσεις – Αριθμοί ανά έτος και θέση του ΕΧΤΡΑ 5.
Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να επιλέξετε Ετος - Θέση και να δείτε ποιοι αριθμοί ήρθαν στην θέση αυτή το συγκεκριμένο έτος (εάν δεν επιλέξετε έτος τότε θα εμφανιστούν όλα τα έτη συγκεντρωτικά).


     ΕΧΤΡΑ 5           Επιλέξτε μία Θέση      ΕΧΤΡΑ 5          
Επιλέξτε μια από τις παραπάνω θέσεις.
Επιλέξτε ένα Ετος :