Επιτυχίες & Προτάσεις
πιθανών Αριθμών ΕΧΤΡΑ 5
Η Mg-analysis ετοίμασε και σας προσφέρει για το ΕΧΤΡΑ 5, 4 αριθμοσειρές, των 10 – 15 – 20 - 25 περίπου αριθμών
(διαφορετικών για κάθε κλήρωση).
Α) Δείτε ποιοι είναι οι αριθμοί της κάθε ομάδας.
Β) Το ιστόγραμμα δείχνει τις φορές που έχει επαληθευτεί στο παρελθόν επι τις % και αν ακουμπήσετε το ποντίκι σας πάνω στην κάθε μπάρα μπορείτε να το δείτε και σε εμφανίσεις.
Γ) Πατήστε στο αναλυτικά (δεύτερος πίνακας Επιτυχίες) για να δείτε τις επιτυχίες των αριθμοσειρών που σας έχουμε προτείνει μέχρι σήμερα

Τελευταία ενημέρωση : 28-11-2022

 
    6.587 Αναλυτικά  
 
  3.919   2.217   451  
  Αναλυτικά   Αναλυτικά   Αναλυτικά