Πιθανές Νικήτριες Στήλες από Τριάδα

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Πιθανές νικήτριες στήλες από τριάδα του EXTRA 5 .
Από τον παρακάτω μενού σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε στήλες με τα δικά σας κριτήρια και με συγκεκριμένα όρια .
Στο EXTRA 5 οι 5 αριθμοί συνδυασμένοι μεταξύ τους παράγουν 10 τριάδες.
Εμείς χρησιμοποιούμε 3 τριάδες (1,2,3 θέση – 2,3,4 θέση -3,4,5 θέση ) συνδυαζόμενες μεταξύ τους για να επιλέξουμε όρια στηλών πίσω, (οι τριάδες αυτές να μην έχουν επαναληφτεί στο παρελθόν κάποιες στήλες πίσω η να έχουν επαναληφτεί αλλά να καθυστερούν ).
Και για την πρώτη τριάδα (για 1-2-3 θέση) επιλέγουμε τους αριθμούς που θέλουμε να έχουν η στήλες που θα παραχθουν.
Επιλέξτε ένα άθροισμα (π.χ. το 80) .
Επιλέξτε Αριθμοί τριάδας που θα αποτελούν την πρώτη τριάδα.
Πληκτρολογήστε όρια πίσω (θέση 1 ) (θέση 2 ) (θέση 3 ) .
Οι στήλες που θα παραχθουν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανίσει μέχρι σήμερα 5 επιτυχίες.
Επισήμανση : συμβουλευτείτε το μενού έλεγχος επανεμφάνιση τριάδας και από εκεί ορίστε τα όρια που θα επιλέξετε για τις θέσεις.

Πιθανοί αριθμοί για την επόμενη κλήρωση   18
- 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25 - 28 - 31 - 32 - 34
Δείτε εδώ τις επιτυχίες των αριθμών που προτείνουμε


Aθροισμα Στήλης    
Θέση τριάδας ( 1 -2 - 3)
Αριθμοί τριάδας
   Θέση 1η :     Θέση 2η :     Θέση 3η :