Πιθανές Νικήτριες Στήλες

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Πιθανές νικήτριες στήλες του ΤΖΟΚΕΡ.
Από τον παρακάτω μενού του ΤΖΟΚΕΡ, σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε στήλες με τα δικά σας κριτήρια και να επιλέξετε:
Ένα άθροισμα η κανένα άθροισμα (π.χ. το 80).
Πέντε αριθμούς, ένα για κάθε θέση, η μπορείτε να συνδυάσετε σε οπουδήποτε θέση αριθμούς, που θέλατε να έχουν η στήλες που θα δημιουργήσετε.
Επιλέξτε τριάδες νικητριών στηλών πίσω που θέλετε να αποκλείσετε. Το σύνολο των προηγούμενων Νικητριών Στηλών που πιστεύεται ότι δεν θέλετε να έχουν εμφανιστεί τρία ιδία νούμερα (θα κοπούν οι στήλες που σε αυτό το διάστημα που επιλέξατε θα έχουν τρεις ιδίους αριθμούς) Επιλέξτε το σύνολο των στηλών που θέλετε να παραχθουν. Οι στήλες που θα παραχθουν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανίσει μέχρι σήμερα 5 επιτυχίες.

Πιθανοί αριθμοί για την επόμενη κλήρωση   22
- 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45
Δείτε εδώ τις επιτυχίες των αριθμών που προτείνουμε


Aθροισμα Στήλης    
Αριθμοί και θέσεις
     Επιλέξτε Τριάδες Νικήτριων Στηλών πίσω που θέλετε να αποκλίσετε:
     Επιλέξτε το σύνολο Νικήτριων Στηλών που θέλετε να παραχθούν :