Στατιστικά ΤΖΟΚΕΡ
(εμφάνιση τριάδων)

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνισης Τριάδων του ΤΖΟΚΕΡ.
Η κάθε απλή στήλη του ΤΖΟΚΕΡ αποτελείται από 5 θέσεις. Συνδυάζοντας τους αριθμούς ανά τρεις δημιουργούνται 10 τριάδες για κάθε νικήτρια στήλη.
Από το παρακάτω μενού επιλέξτε έναν αριθμό, και πατήστε συνέχεια.

  1. Θα σας δοθούν όλες οι δυνατές τριάδες που μπορούν να παραχθουν με τον αριθμό που επιλέξατε. ομαδοποιημένες και ταξινομημένες.
  2. Την τελευταία ημερομηνία εμφάνισης της κάθε τριάδας.
  3. Τις καθυστέρηση τους.
  4. Τις φόρες εμφάνισης.
Επίσης θα διαπιστώσετε ότι πάνω σε κάθε τριάδα έχουμε βάλει και έναν χρωματισμό. Η χρησιμότητα του είναι ότι κάθε φορά που εμφανίζεται μια τριάδα στην νικήτρια στήλη μεταβάλλεται για την θέση που καταλαμβάνει


     ΤΖΟΚΕΡ           Επιλέξτε ενα Αριθμό      ΤΖΟΚΕΡ          
 
Επιλέξτε ένα αριθμό από 1 – 43 και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.