Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταίες κληρώσεις του Κίνο.
Από το παρακάτω πίνακα βλέπεται όλες τις κληρώσεις της ημέρας με την ημερομηνία, αύξων αριθμό κλήρωσης και τους κληρωθέντες αριθμούς

Kληρώσεις Κίνο για την 28-10-2021
A/AΗμερομηνίαΚλήρωση1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o