Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Τελευταία εμφάνιση των δύο πρώτων αριθμών στο ΚΙΝΟ.
Επιλέξτε τους αριθμούς που θέλετε για την πρώτη και δεύτερη θέση και δείτε πότε ήρθαν για τελευταία φορά.

  1oς 2ος