Θέσεις και Αριθμοί
(Γραφικά)

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού γραφικά –εύρος- εμφάνισης καθυστέρησης αριθμών του ΛΟΤΤΟ.
Μπορείτε να επιλέξετε :

  1. Oλοι οι αριθμοί της 1ης,2ης,3ης,4ης,5ης,6ης θέσης (βλέπεται αναλυτικά σε δυο διαφορετικές γραφικές απεικόνιση όλο το εύρος της συνολικής εμφάνισης – καθυστέρησης όλων των αριθμών για κάθε μια θέση ).

  2. Oλοι οι αριθμοί σε όλες τις θέσεις ( βλέπεται σε γραφική απεικόνιση όλο το εύρος της συνολικής εμφάνισης όλων των αριθμών όλων των θέσεων).Θέσεις και Αριθμοί
(Οι εμφανίσεις - καθυστερήσεις όλων των αριθμών ανά θέση)
Ολοι οι αριθμοί της 1ης θέσης
Ολοι οι αριθμοί της 2ης θέσης
Ολοι οι αριθμοί της 3ης θέσης
Ολοι οι αριθμοί της 4ης θέσης
Ολοι οι αριθμοί της 5ης θέσης
Ολοι οι αριθμοί της 6ης θέσης
Ολοι οι αριθμοί σε όλες τις θέσεις