Εμφανίσεις – Αριθμοί ανά έτος και θέση

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Εμφανίσεις – Αριθμοί ανά έτος και θέση του ΛΟΤΤΟ.
Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να επιλέξετε Ετος - Θέση και να δείτε ποιοι αριθμοί ήρθαν στην θέση αυτή το συγκεκριμένο έτος (εάν δεν επιλέξετε έτος τότε θα εμφανιστούν όλα τα έτη συγκεντρωτικά).


     ΛΟΤΤΟ           Επιλέξτε μία Θέση      ΛΟΤΤΟ          
Επιλέξτε μια από τις παραπάνω θέσεις.
Επιλέξτε ένα Ετος :