Πιθανές Νικήτριες Στήλες από Τριάδα

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Πιθανές νικήτριες στήλες από τριάδα του ΛΟΤΤΟ.
Από τον παρακάτω μενού σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε στήλες με τα δικά σας κριτήρια και με συγκεκριμένα όρια .
Στο ΛΟΤΤΟ οι 6 αριθμοί συνδυασμένοι μεταξύ τους παράγουν 20 τριάδες.
Εμείς χρησιμοποιούμε τέσσερεις τριάδες (1,2,3 θέση – 2,3,4 θέση -3,4,5 θέση – 4,5,6 θέση ) συνδυαζόμενες μεταξύ τους για να επιλέξουμε όρια στηλών πίσω, (οι τριάδες αυτές να μην έχουν επαναληφτεί στο παρελθόν κάποιες στήλες πίσω η να έχουν επαναληφτεί αλλά να καθυστερούν ).
Και για την πρώτη τριάδα (για 1-2-3 θέση) επιλέγουμε τους αριθμούς που θέλουμε να έχουν η στήλες που θα παραχθουν.
Επιλέξτε ένα άθροισμα (π.χ. το 80) .
Επιλέξτε Αριθμοί τριάδας που θα αποτελούν την πρώτη τριάδα.
Πληκτρολογήστε όρια πίσω (θέση 1 ) (θέση 2 ) (θέση 3 ) και (θέση 4 ).
Οι στήλες που θα παραχθουν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανίσει μέχρι σήμερα 6 επιτυχίες.
Επισήμανση : συμβουλευτείτε το μενού έλεγχος επανεμφάνιση τριάδας και από εκεί ορίστε τα όρια που θα επιλέξετε για τις θέσεις.


Πιθανοί αριθμοί για την επόμενη κλήρωση   23
- 1 - 2 - 4 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 29 - 30 - 32 - 33 - 38 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48
Δείτε εδώ τις επιτυχίες των αριθμών που προτείνουμε

Aθροισμα Στήλης    
Θέση τριάδας ( 1 -2 - 3)
Αριθμοί τριάδας
   Θέση 1η :     Θέση 2η :     Θέση 3η :     Θέση 4η :