Στατιστικά - Θέσεις και Αριθμοί
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Στατιστικά θέσεις και Αριθμοί του ΠΡΟΤΟ.
Στο μενού αυτό θα βρεις όλα τα ιστορικά στατιστικά αποτελέσματα όλων των κληρώσεων για όλους τους αριθμούς με την εμφάνιση τους, τις καθυστερήσεις τους και τα αθροίσματα τους για όλα τα χρόνια. Καθώς επίσης και ποιοι είναι οι υπόλοιποι αριθμοί που εμφανιστήκαν μαζί με τον αριθμό η τους αριθμούς που θέλεις να δεις και να επιλέξεις.
Θα πρέπει όμως να εξηγήσουμε κάποια πράγματα .
Η κάθε απλή στήλη του ΠΡΟΤΟ αποτελείται από 7 αριθμούς από το 0 μέχρι το 9. Το δελτίο που μας παίρνει η τερματική μηχανή των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. που επιλέξατε βλέπουμε όλοι μας ότι τους αριθμούς τους ταξινομεί από τον μικρότερο αριθμό που έχουμε επιλέξει στον μεγαλύτερο, έτσι προκύπτουν και οι τελικές στήλες του ΠΡΟΤΟ που είναι 10.000.000
Καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι οι αριθμοί δημιουργούν τις Θέσεις.
Άλλες εμφανίσεις και καθυστερήσεις έχουν για την 1 θέση, άλλες για την 2 Θέση, άλλες για την 3 θέση κ.λ.π
Σας δίνεται η δυνατότητα λοιπόν να επιλέξετε έναν αριθμό η αριθμούς σε όποια Θέση θέλετε να συνδυάσετε αριθμούς μεταξύ τους σε όλες τις θέσεις όπως κάνετε στο δελτίο σας.
Τα αποτελέσματα που θα σας εμφανιστούν θα σας οδηγήσουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την τελική επιλογή σας.
Συνδυάστε την επιλογή σας με αριθμούς που δεν έχουν εμφανιστεί και συνδυαστεί ακόμα Μαρκάροντας 'Να γίνεται πρόταση αριθμών' Μπορείτε επίσης αν θέλετε τα αποτελέσματα να είναι ταξινομημένα, να μαρκάρετε κάτω από όποιον αριθμό η αριθμούς θέλετε την ταξινόμηση (διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν κατά ημερομηνία κλήρωσης).

Δείτε εδώ την εμφάνιση όλων των αριθμών στην 1η, 2η, 3η θέση.
Δείτε εδώ την εμφάνιση όλων των αριθμών στην 2η, 3η, 4η θέση.
Δείτε εδώ την εμφάνιση όλων των αριθμών στην 3η, 4η, 5η θέση.
Δείτε εδώ την εμφάνιση όλων των αριθμών στην 4η, 5η, 6η θέση.
Δείτε εδώ την εμφάνιση όλων των αριθμών στην 5η, 6η, 7η θέση.

Θέσεις
Αριθμοί
Tαξινόμηση
 Να γίνεται πρόταση αριθμών