Θέσεις και Αριθμοί
(Γραφικά)

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού γραφικά –εύρος- εμφάνισης καθυστέρησης αριθμών του ΠΡΟΤΟ.
Μπορείτε να επιλέξετε :

 • Oλοι οι αριθμοί της 1ης,2ης,3ης,4ης,5ης,6ης,7ης θέσης (βλέπεται αναλυτικά σε δυο διαφορετικές γραφικές απεικόνιση όλο το εύρος της συνολικής εμφάνισης – καθυστέρησης όλων των αριθμών για κάθε μια θέση ).


 • Θέσεις και Αριθμοί
  (Οι εμφανίσεις - καθυστερήσεις όλων των αριθμών ανά θέση)
  Ολοι οι αριθμοί της 1ης θέσης
  Ολοι οι αριθμοί της 2ης θέσης
  Ολοι οι αριθμοί της 3ης θέσης
  Ολοι οι αριθμοί της 4ης θέσης
  Ολοι οι αριθμοί της 5ης θέσης
  Ολοι οι αριθμοί της 6ης θέσης
  Ολοι οι αριθμοί της 7ης θέσης