Εμφανίσεις – Αριθμοί ανά έτος και θέση

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Εμφανίσεις – Αριθμοί ανά έτος και θέση του ΠΡΟΤΟ.
Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να επιλέξετε Ετος - Θέση και να δείτε ποιοι αριθμοί ήρθαν στην θέση αυτή το συγκεκριμένο έτος (εάν δεν επιλέξετε έτος τότε θα εμφανιστούν όλα τα έτη συγκεντρωτικά).     ΠΡΟΤΟ                                                                               ΠΡΟΤΟ          
Επιλέξτε μια από τις παραπάνω θέσεις.
Ετος