Στατιστικά ΠΡΟΤΟ
(έλεγχος αριθμών)

Επιλέξτε ένα αριθμό από το 0 – 9, σε κάθε μία από τις 7 κάθετες στήλες. Αυτός ο αριθμός θα αντιπροσωπεύει και τον αριθμό της κάθε θέσης σε μία στήλη Πρότο.
(κάντε κλικ σε έναν αριθμό για να τον επιλέξετε, κάντε κλικ ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή)

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Δεδομένα
Από : 10-06-1992
Εως : 26-05-2022

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού έλεγχος αριθμών του ΠΡΟΤΟ.
Από το διπλανό πινάκα μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα αριθμό για κάθε κάθετη στήλη.
Το σύστημα μας, θα σας δείξει τι αποτελέσματα έχουν φέρει μέχρι σήμερα.
Δηλαδή αν έχουν φέρει 7αρι, 6αρι, 5αρι, 4αρι, 3αρι,ή 2αρι και πόσες φόρες, σε ποιες ημερομηνίες και ποιοι ήταν οι υπόλοιποι αριθμοί συνδυαζόμενοι με αυτούς που έχετε επιλέξει.
Βασικό κριτήριο είναι ο χρόνος, που εμφανιστήκαν και συνδυαστήκαν οι αριθμοί.
Αριθμοί (στήλες) που έχει φέρει 7αρι στο παρελθόν καλό θα είναι μην τους επιλέξετε.
Αριθμοί (στήλες) που έχουν φέρει 5αρι 4αρι 3αρι και 2αρι πρέπει να προτιμούνται.