Πιθανές Νικήτριες Στήλες από Τριάδα

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού Πιθανές νικήτριες στήλες από τριάδα του ΠΡΟΤΟ.
Από τον παρακάτω μενού σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε στήλες με τα δικά σας κριτήρια και με συγκεκριμένα όρια .
Στο ΠΡΟΤΟ οι 7 αριθμοί συνδυασμένοι μεταξύ τους παράγουν 35 τριάδες.
Εμείς χρησιμοποιούμε 5 τριάδες (1,2,3 θέση – 2,3,4 θέση -3,4,5 θέση – 4,5,6 θέση - 5,6,7 θέση ) συνδυαζόμενες μεταξύ τους για να επιλέξουμε όρια στηλών πίσω, (οι τριάδες αυτές να μην έχουν επαναληφτεί στο παρελθόν κάποιες στήλες πίσω η να έχουν επαναληφτεί αλλά να καθυστερούν ).
Και για την πρώτη τριάδα (για 1-2-3 θέση) επιλέγουμε τους αριθμούς που θέλουμε να έχουν η στήλες που θα παραχθουν.
Επιλέξτε ένα άθροισμα (π.χ. το 30) .
Επιλέξτε Αριθμοί τριάδας που θα αποτελούν την πρώτη τριάδα.
Πληκτρολογήστε όρια πίσω (θέση 1 ) (θέση 2 ) (θέση 3 ) (θέση 4 ) και (θέση 5 ).
Οι στήλες που θα παραχθουν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και επιπλέον δεν θα έχουν ξαναεμφανίσει μέχρι σήμερα 7 επιτυχίες.
Επισήμανση : συμβουλευτείτε το μενού έλεγχος επανεμφάνιση τριάδας και από εκεί ορίστε τα όρια που θα επιλέξετε για τις θέσεις.


Aθροισμα Στήλης    
Θέση τριάδας ( 1 -2 - 3)
Αριθμοί τριάδας
   Θέση 1η :     Θέση 2η :     Θέση 3η :     Θέση 4η :     Θέση 5η :