Εμφάνιση Αθροισμάτων ανά Μήνα
Επιλέξτε για το Super 3    α) Ενα μήνα β)ενα άθροισμα από το 0 – 27 και δείτε :
 • Το μέσο όρο εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα τον κάθε μήνα που έχετε επιλέξει.
 • Όταν εμφανίστηκε, εάν ήταν εντός του Μέσου Ορου εμφάνισης του ή αν τον έχει υπερβεί.
 • Πόσες φορές ήταν εντός ή εκτός Μέσου Ορου.

 •      SUPER 3           Επιλέξτε ένα Αθροισμα      SUPER 3          
  Επιλέξτε έναν απο τους παραπάνω μήνες.

  Επιλέξτε ένα Αθροισμα
   
  Επιλέξτε ένα μήνα και ένα αθροισμα από το 0 – 27 και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.

  Δεδομένα
  Από : 25-11-2002
  Εως : 27-05-2022