Εμφάνιση Αθροισμάτων
Επιλέξτε ένα άθροισμα του Super 3 από το 0 – 27 και δείτε :
 • Oλες τις στήλες που δημιουργούν το άθροισμα που επιλέξατε με Σειρά & xωρίς Σειρά.
 • Την τελευταία ημερομηνία που εμφανίστηκε ο κάθε συνδυασμός.
 • Το πόσες φορές έχει έρθει.
 • Το μέσο όρο εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Το πόσο καθυστερεί.


 •      SUPER 3           Επιλέξτε ένα Αθροισμα      SUPER 3          
   
  Επιλέξτε ένα αθροισμα 0 – 27 και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.

  Δεδομένα
  Από : 25-11-2002
  Εως : 27-05-2022