Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 806.02ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :769.024.595837
  1 380.07ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :354.076.8412326
  2 156.35Το ξεπέρασε κατά :16.65110.65299173
  3 98.21Το ξεπέρασε κατά :208.79312.59476307
  4 67.07ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :14.0779.0269753
  5 50.70ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :29.7041.4292221
  6 35.39ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :13.3962.17132122
  7 27.98ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :19.9828.6016718
  8 22.06ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :32.06-45.332119-10
  9 17.97ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :10.9738.9526017
  10 15.99ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :24.99-56.272923-9
  11 14.72ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :22.72-54.353176-8
  12 13.71Το ξεπέρασε κατά :18.29233.35340932
  13 13.29ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :8.2937.6235175
  14 13.39ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :15.39-14.943492-2
  15 13.74ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :13.740.0034020
  16 14.19Το ξεπέρασε κατά :0.81105.72329515
  17 15.52ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :16.52-6.443012-1
  18 18.36ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :25.36-38.122546-7
  19 22.00ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :27.00-22.732125-5
  20 27.69ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :23.6914.4416884
  21 37.82ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :36.822.6412361
  22 46.80ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :50.80-8.55999-4
  23 64.75ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :70.75-9.27722-6
  24 97.39Το ξεπέρασε κατά :105.61208.43480203
  25 178.43ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :95.4346.5226283
  26 346.29Το ξεπέρασε κατά :884.71355.481351231
  27 1,113.07ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :764.0731.3542349