Εμφάνιση – Kαθυστέρηση Aθροισμάτων

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού εμφάνιση καθυστέρηση αθροισμάτων του SUPER 3.
Από το παρακάτω μενού SUPER 3 μπορείτε να δείτε αναλυτικά της συνολικές εμφάνισης – καθυστερήσεις που έχει το κάθε άθροισμα ξεχωριστά, είναι από το 0 μέχρι το 27 και περιλαμβάνονται και η 1000 στήλες.
Στην αριστεροί στήλη στο άθροισμα κάντε κλικ (ανοίγει νέο παράθυρο ), θα πάρετε έτοιμες στήλες με Σειρά η χωρίς Σειρά.
Βλέπεται επίσης :

 • Μέσος Όρος εμφάνισης του αθροίσματος.
 • Πόσες φορές πρέπει να εμφανιστεί ακόμα για να φτάσει τον μέσο όρο του (θέλει ακόμα ).
 • Κατά πόσες φορές έχει ξεπεράσει τον μέσο όρο του χωρίς να έχει εμφανιστεί ( το ξεπέρασε κατά - κόκκινο χρώμα ).
 • Κατά πόσο της % πλησιάζει τον μέσο όρο εμφάνισης του.
 • Κατά πόσο τον έχει ξεπεράσει %.
 • Το πόσες φορές έχει εμφανίστηκε το συγκεκριμένο άθροισμα.
 • Το πόσες φορές καθυστέρει.

 • Το πράσινο χρώμα δεξιά μας δείχνει την τελευταία εμφάνιση του αθροίσματος.
  Τα αθροίσματα που είναι σε κόκκινο χρώμα είναι και τα πιο πιθανά για να εμφανιστούν.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 3
  Αθροισμα Μ.Ο Εμφ. Εμφάνιση – Καθυστέρηση
  (σε στήλες)
  Εμφάνιση /
  Καθυστέρηση (%)
  Συνολικη
  Εμφάνιση
  Καθυστέρηση
  0 794.10ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :736.107.306258
  1 375.83ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :344.838.2513131
  2 156.80Το ξεπέρασε κατά :87.20155.62314244
  3 97.69Το ξεπέρασε κατά :11.31111.58504109
  4 66.99ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :32.9950.7673534
  5 50.29ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :55.29-9.94979-5
  6 35.75Το ξεπέρασε κατά :49.25237.73137785
  7 27.96ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :0.9696.57176127
  8 22.15ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :21.154.5222231
  9 18.11ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :25.11-38.642718-7
  10 15.97ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :3.9775.12308212
  11 14.73ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :24.73-67.903343-10
  12 13.70ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :15.70-14.603595-2
  13 13.35ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :22.35-67.423688-9
  14 13.37ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :8.3737.3936825
  15 13.73ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :21.73-58.273586-8
  16 14.12ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :17.12-21.253487-3
  17 15.49ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :5.4964.57317910
  18 18.31ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :19.31-5.462689-1
  19 22.06Το ξεπέρασε κατά :5.94126.94223228
  20 27.66ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :33.66-21.691780-6
  21 37.61Το ξεπέρασε κατά :57.39252.58130995
  22 46.98Το ξεπέρασε κατά :43.02191.57104890
  23 65.04Το ξεπέρασε κατά :3.96106.0975769
  24 97.11Το ξεπέρασε κατά :378.89490.17507476
  25 176.47Το ξεπέρασε κατά :172.53197.77279349
  26 346.72Το ξεπέρασε κατά :37.28110.75142384
  27 1,118.95ΘΕΛΕΙ ΑΚΟΜΑ :852.9523.7744266