Μήνες και Αθροίσματα

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού μήνες και αθροίσματα του SUPER 3.
Από τον παρακάτω μενού μπορείτε να επιλέξετε ένα μήνα (κατά προτίμηση τον τρέχον ) το πλήκτρο συνέχεια και να δείτε για όλα τα χρόνια τις εμφανίσεις κληρωθέντων αριθμών για το συγκεκριμένο μήνα για κάθε έτος ξεχωριστά.

     SUPER 3           Επιλέξτε ένα Αθροισμα      SUPER 3          
Επιλέξτε ένα μήνα και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.

Δεδομένα
Από : 25-11-2002
Εως : 27-05-2022