Ελεγχος Στήλης
Ελεγχος Στήλης στο Super 3
N1 N2 N3  
Επιλέξτε έναν αριθμό από 0 – 9 για κάθε μια κάθετη στήλη και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια .

Δεδομένα
Από : 25-11-2002
Εως : 27-05-2022

Επισκέπτη του MG-ANALYSIS βρίσκεσαι στο μενού έλεγχος αριθμών του SUPER 3 .
Από το διπλανό πινάκα μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τυχερό αριθμο σας.
Το σύστημα μας, θα σας δείξει τι αποτελέσματα έχουν φέρει μέχρι σήμερα.
Βασικό κριτήριο είναι ο χρόνος, που εμφανιστήκαν και συνδυαστήκαν οι αριθμοί.
Αριθμοί (στήλες) που ήρθαν πρόσφατα, καλό θα είναι μην τους επιλέξετε.
Αριθμοί (στήλες) που έχουν περάσει τον μέσο όρο εμφάνισης τους, (με κόκκινο χρώμα) πρέπει να προτιμούνται.